Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Invigningen av vattenverket i Vomb den 1 juni 1949

Eber Ohlsson

Invigningen av vattenverk i Vomb den 1 juni 1949 var givetvis en stor händelse för Malmö stads vatten- och av­lopps­verk, men även för staden själv. Den vattenbrist som hade präglat en stor del av 1940-talet, skulle nu nå en lösning som skulle hålla i många år. Märkesdagen manifesterades med nedanstående program. På inbjudningskortet till de 180 gästerna fanns följande info: Klädsel: Vardagsdräkt.

Program

Samling vid Rådhuset, Stortorget

kl. 11.30
Besök vid vattenverket i Bulltofta kl. 11.45-12.15
Besök vid högresevoar i Ugglarp kl. 12.45-13.15
Besök vid regleringdamm vid Vombsjön kl. 13.30-13.45
Ankomst till vattenverket i Vomb kl. 14.00
  a) Hälsning av drätselkammarens andra avd. ordf.
  b) Kort beskrivning av verket.
  c) Servering av smörgåsar och kaffe.
  d) Rundvandring i maskinhuset.
Återresa via Lund kl. 15.45
Återkomst till Stortorget kl. 17.00
Middag på Kungsparken kl. 19.00


Middagen på Kungsparken hade följande mat och dryck:

Matsedel

Delikatesssandwiches
Klar vårsoppa
Kyckling Bonne Femme
Glace
*
Viner

Amontillado
Margaux

*
Kaffe m.m.


På en middag av denna dignitet skulle gästerna inte bara undfägnas lekamlig spisen, utan det skulle även till en andlig dimension. Därför fanns det ett program även för detta:

Under middagen

Prolog

Visa

Drätselkammarens andra avd.:s ordf.
Ombudsman N. O. Persson

Stadsfullmäktiges förste vice ordf.
Chefredaktör Erik Hagberg

Stadsfullmäktiges i Lund ordf.
Expeditör Per Larsson

Borgmester Arne Sundbo, Köpenhamn

Vattentrall

Landshövding Arthur Thomson

Efter middagen

Bilder från vattenverketDe texter som var diktade för invigningen, prolog, visa och vattentrall, bär som sådana texter skall göra, prägel av tidsandan. Därför är det kanske inte alltid lätt att efter 55 år förstå alla namn och ordvändningar, det är trots allt 1949 års politiker och händelser som det alluderas till. Författaren Gutten var i alla fall Sigvard Gudmundson, två år senare va-direktör.

Prolog

Allvarstyngd stod hon, fru Kihlbom, upp i fullmäktigesalen.
Orden skrädde hon ej, när hon tolkade alla de kvalen,
varje helskåning kände, ja, varje människa fick
när de ifrån hemmet rända och till banketter de gick:
"Kan det väl någonsin tänkas nån mera själsdödande vana
än att som skyltdockor sitta och uppå grannarna glana,
höra på skramlet av gafflar och bara se munnar som gapa.
Vånne jag vore en sköldmö på Valhall bland kämpar som rapa,
Nä, om en fest vi ska ha, så se till att den finns, harmonien.
Bort med din sötsura min och från tråkiga tal oss befrien.
Fram för en friskare fläkt och låt oss sånger ge strupen motion.
Låt ett musikkapell käckt slå en gladare samvaros ton."

Väl fru Kihlbom då talte. Nils Oskar, den vördade visen,
äskade ljud och med glättigt gemyt han anammade risen:
”Tack fru Kihlbom för denna signal. Stort värde vi sätter
på dessa djupttänkta ord. Visst höves väl tal på banketter,
men talen ska sjungas i dur, i valstakt ska skålarna klinga.
Så ska vi ha det i juni, när Vombverkets tryckklockor ringa
böljande vattenslag ut och till invigning kalla.
Alla med glädje i hågen till Kungsparken månde då knalla.
Först en vårfager sväng till Vombskogen tar vi med bussen,
bättre blir luften i strupen och bättre humöret av skjussen.”

Talade värdigt och klokt Nils Oskar, den vördade visen.
Tysta vi andra där satt. Vi tänkte på högsommarbrisen,
På Backafalls stränder och skänkte väl också åt Svartögda Emma
en olovlig tanke så varm. Ja de hör med säkerhet hemma
som folkliga tongångar gör, när en folkvald församling bankettar
Den tråkiga minen förgår och trycket på sinnet det lättar.
Soligt blir minnet också från en fest där alla var glade,
glam och musik förtog vad tråkiga talare sade.
Så bleve vattnets kaskad ifrån Vomb och till Malmö en sång,
Som gömde i glömska de brister vi hade på vatten en gång.

Leonard

Visa

Vårvindar friska leka och viska
"Brännvin är bra, men vatten är bäst"
Hela naturen, växterna, djuren
anse, att vattnet stärker dem mest.
Ja, Vombvattnet är en bra medicin
Bäst, när man druckit har brännevin.
Fattom så glasen, sjungom sen frasen
”Helan nu går”
Gutår!

Gutten

Vattentrall
    Mel.: Hej å hå jungman Jansson

Hej å hå alle man, som
sitta samlade i salen
Låt oss festa, låt oss sjunga
Låt oss Glädjens lyra slå.
Hällom vin uti pokalen,
höjom taket i lokalen,
Ty i dag är alla glada
i vår stad vid böljan blå.

Hej å hå alle man. Mång-
årig brist på Livets vatten
har nu avhjälpts båd´ för Malmö,
Lund och andra ställen med.
Aldrig mera ska i natten
höra skriet efter vatten
ej ett knyst i tidningsspalten
ej en husmors stämma vred.

Hej å hå, Arthur Thomson,
mäktig hövding, silverhårig.
Från din länsstol du hört folket
törstigt knota. Ack, o ve!
Stadens åldermän du sporde:
”Vad skall ske mot brist mångårig?”
Nu du sett, O hövding, vattnets
ström. Det är det svar vi ge.

Hej å hå, Emil Olsson.
Såsom skeppare på skutan
har du ridit många stormar.
Utan dig gick skutan läck.
Nu må Sol i dar så många
lysa in uti kajutan.
Nu må vårens friska vindar
blåsa allt bekymmer väck.

Hej å hå, du Nils Oskar,
minns du marans ritt i natten,
när du sprang med hinkar vatten
mellan Vomb och Malmö. -Åh!
Nu vid minnet skalla skratten.
Vilken njutning vrida ratten
och i badrumshavet plaska
kring och leka som de små.

Hej å hå, Jerdén, charmören,
fotografen, bildkåsören.
Många strängar har din lyra,
vattenfrågan står väl först.
Vilken ljuvlig dryck i rören,
tänk så glad och pigg den gör en.
Vad ska vi med spritsystemet
för att släcka våran törst.

Hej å hå, Nisse Kjellström,
lång krabat bland stadens fäder.
Bonnarör av Skånsk Cement
du gör och hus och vattentorn.
Nu med dig i våra städer
revisorerna sig gläder
ty vi alla gjort en fin af-
För på mången god miljon.

Hej å hå Aseagubbar
Atlas Diesel, de Laval´ar
Zander I och andra herrar,
som i Vomb haft verksam del.
Pengar får ni, långa schalar,
men ej förr vi er betalar,
förrn vi sett, att vattenverket
går i evigt utan fel.

Hej å hå, stadsfullmäktig-
ledamöter. Likt galären
är ert slavande med budget,
pilsnerdricka, låneri.
Ingen satte sig på tvären
emot penningbegären
till det nya vattenverket.
Tack för de. Nu skålar vi!

GuttenInvigningen av vattenverk i Vomb var inte bara en lokal händelse, vilket nedanstående artikel från den 2 juni 1949 visar.Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 040531