Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Series Aquarioum
Ett försök att göra en förteckning över VA-chefer i Malmö
Chefstid Chef Titel/anm
1592-???? Jörgen van Soest Rännemästare
1867-1894 Oscar Gerlach Vatteninspektör (1867-79) Vatteningeniör (1879-94)
1894-1904 H Holmberg Överingeniör (Drätselkammaren)
1904-1907 E Malmberg Rörnätsförman
1908-1920 Ivar Wendt Avdelningschef
1921-1951 Alfred Jerdén Avdelningschef (1920-????) Vattenverkschef (1939-1951)
1951-1974 Sigvard Gudmundson Vattenverkschef
1974-1981 Gunnar Behre Direktör
1981-1986 Bengt L Persson
Per Ansner
Avdelningschef rörnät
Avdelningschef drift
1987-1992 Bengt L Persson Chef VA-divisionen
1992-1998 Bengt L Persson Chef VA-verket

Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 050727