Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Stillastående vatten
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk nr 4/1980

Eber Ohlsson


I gamla tider, närmare bestämt från 1879, tog VA-verket råvatten från Sege å. Lite uppströms Valdemarsro avstyckades lite mark, ca 10 x 10 meter, för vattenintaget. Denna råvattenkälla räckte inte till när vattenförbrukningen i slutet av 1800-talet ökade kraftigt.

Från 1901 fick därför Malmö sitt vatten från Alnarpsströmmen, en källa som gav mycket vatten. Den gamla intagsplatsen vid Sege å slopades, förföll och glömdes bort.

Men helt bortglömd är den inte, för någonstans i myndigheternas handlingar är VA-verket upptaget som förvaltare av den lilla markbiten. VA-verket får fortfarande då och då förfrågningar. Nu är det bara att hoppas att äntligen efter 79 år, fastighetskontoret tar sitt ansvar och förvaltar jordlotten.

Sege å, uppströms Valdemarsro.

Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 070110