Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Strömavbrottet den 18-20 mars 1942
Originalpublicering 2009-03-10

Eber Ohlsson

Sigvard Gudmundson, som den 18 mars 2009 fyllde 100 år, började den 11 mars 1937 på dåvarande VA-verkets föregångare, Malmö stads byggnadskontor. Till Byggnadskontoret hörde även andra tekniska förvaltningar.

När vatten-och avloppsverken blev en självständig förvaltning 1939, var Gudmundson byråingenjör. År 1944 blev han driftsingenjör, för att 1946 bli arbetschef. Det var under dessa år som Vombs vattenverk byggdes.

1950 blev han förste byråingenjör och den 1 maj 1951 vattenverkschef. Denna befattning, som namnmässigt ändrades med tiden, hade han fram till sin pensionering den 31 mars 1974.

Efter fem års anställning fick Gudmundson, på sin födelsedag, vara med om att under dramatiska förhållanden åtgärda de
problem som hade uppstått på Grevie vattenverk, när detta verk blivit strömlöst pga snöstorm och kyla. Då Grevie 1942, var det vattenverk som försåg Malmö med vatten, fanns det alltså risk för att hela staden skulle bli utan vatten.

Sigvard Gudmundson skrev direkt efter händelsen en rapport, som här är omvandlad till digital form, men som i uppställning och tabulering följer originalet. Namnteckningen är för enkelhetens skull inte i original.

När man läser rapporten förstår man att det då inte behövdes några subventionerade motionstimmar. I rapporten står beteckningen VaC, vilket skall läsas VA-chefen, dvs Alfred Jerdén.

Rapporten, här nedan under strecket visad som tre textsidor, går att ladda ner som en pdf-fil.
Läs även:   VA-profilen Sigvard Gudmundson,   en intervju med honom, när när han gick i pension.
Läs även:   Malmö va-verk under 40 år,   en artikel som Sigvard Gudmundson skrivit.
Läs även:   Gäst: Sigvard Gudmundson   (om Cavat och Cavatina)
Läs även:   Mjukt vatten   Om att mjukgöra vattnet och Sigvard Gudmundsons USA-resa 1950

Hem
Home
VA-historia
History of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 090318