Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Ulf Nilsson, Växjö

Gästen Ulf Nilsson är guide och reseledare för resor i Kina, Sydostasien och Småland.   Smålands Reseservice - Ulf Nilsson

Hanoi, Hàng Ðâu
N 21.0401 - E 105.8474


Ett gammalt vattentorn från den franska tiden, byggt 1894 med en reservoar på 1 250 m³.
Enligt uppgift var tornet i drift till 1950-talet.
An old water tower from the French era, built 1894 with a reservoir on 1 250 m³.
Reportedly, the tower was in operation until the 1950s.

Hanoi


Det kommunala vattenledningsnätet har så dåligt tryck, att de flesta hus har en egen vattencistern på taket av en typ som syns på bilden.
Sådana är oerhört vanliga i Vietnams städer.


Lintong (vid Xian), Shaanxi-provinsen, Kina

Guilin, Guangxi provinsen, Kina

Guilin, Guangxi provinsen, Kina

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 090312