Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Torgny Palm, Trångsund

Tågsimulatorn MSTS/ORTS
Torgny "Tågny" Palm, Trångsund håller på att bygga järnvägslinjen Kolbäck-Ramnäs i tågsimulatorn MSTS/ORTS. Han har nu med bilder från Skånska vattentornssällskapets sajt som grund, byggt järnvägens vattentorn i Kolbäck samt vattentornet i sin födelseort Surahammar.

Kolbäck, Tinghusgatan

© Torgny Palm 2014

© Torgny Palm 2014


Surahammar, Bergsgatan

© Torgny Palm 2014

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 140520