Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Tommy Svenningsson, Hjärup

Däxellock på Rhodos
Däxellock på Rhodos med årtalet 1931. Rhodos var då sedan 1912 under italienskt styre och italienarna satte sin prägel på underjordens nedgångar. Först 1948 blev Rhodos grekiskstyrt igen och då kom de nya däxlarna med hinden.

© Tommy Svenningsson 2008

© Tommy Svenningsson 2008

© Tommy Svenningsson 2008
Däxel med text på italienska, men för att göra däxeln mer förståelig finns på väggen en text på både grekiska och engelska.

© Tommy Svenningsson 2008
"Akatharta" = smutsigt (vatten) = Avlopp
(Översättning av Jean Papoutsas).

Däxellock i Prag, Tjeckien

© Tommy Svenningsson 2009
Denna däxel finns på nedre delen av Lill­sidans torgs östra sida i Prag i Tjeckien. Den är ju tillverkad i ett land som inte finns mer för ett annat land som också omvandlats eller delats upp. Symbolen Hammaren och skäran i mitten är ju inte särskilt gångbar heller i dessa dagar.

GDR=German Democratic Republic (DDR)

Tallinn, Estland


© Tommy Svenningsson 2009
Tallinn, Estland


© Tommy Svenningsson 2009

Türkheim, Frankrike


© Tommy Svenningsson 2009
Andlau, Frankrike


© Tommy Svenningsson 2009

Stade, Tyskland


© Tommy Svenningsson 2009
Stade, Tyskland


© Tommy Svenningsson 2009

Svedala, Sverige


© Tommy Svenningsson 2009

Egypten


© Tommy Svenningsson 2010
Avlopp 1992 * Nationella sanitetsmyndigheten
[översättning Lemiss Sebty]

Istanbul, Turkiet


© Tommy Svenningsson 2010
ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

Lviv, Ukraina


© Tommy Svenningsson 2012
LWOW (polska), Lviv (ukrainska), Lemberg (tyska)

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 120507