Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Guests: Bill & Marie Meagher, Rutherglen, Australien


Vattentorn i Rutherglen, Victoria, Australien,
maskerad till vinflaska (i ett vinodlardistrikt).

Till höger brev från Rutherglen med vattentorn/vinflaska som stämpel.

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 990223