Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Ronny Berndtsson, Lund

Romerska dricksvattenledningar
Romerska vattenledningar kan man fortfarande hitta här och där i Europa. Dessa var inte alltid av bly utan kunde också vara av lergods. Bilderna till höger och nedan visar exempel på hur dessa var utformade. De tätades ofta med lera mellan fogarna.© Ronny Berndtsson

© Ronny Berndtsson

© Ronny Berndtsson

© Ronny Berndtsson

© Ronny Berndtsson

© Ronny Berndtsson
Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 041027