Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Ola Nordblom, Göteborg


© Ola Nordblom 2004
Temperaturfördelning i Gårdstens vattentorn, Göteborg. Från Ola Nordbloms doktorsavhandling "Mixing and Stagnation in Drinking Water Storage Tanks". 2004.

Bilden visar början på förloppet när kallt vatten strömmar in i Gårdstensreservoaren och sjunker ner till botten p.g.a. densitetsskillnaden.

© Ola Nordblom 2004
Temperaturfördelning i Gårdstens vattentorn, Göteborg. Från Ola Nordbloms doktorsavhandling "Mixing and Stagnation in Drinking Water Storage Tanks". 2004.

Bilden visar på förloppet i ett senare skede (än förra bilden), när kallt vatten strömmar in i Gårdstensreservoaren och sjunker ner till botten p.g.a. densitetsskillnaden.

© Ola Nordblom 2004
Temperaturfördelning i Gårdstens vattentorn, Göteborg.
Från Ola Nordbloms doktorsavhandling: "Mixing and Stagnation in Drinking Water Storage Tanks". 2004.


Bilden visar hur det kalla vattnet lagt sig på botten och orsakat skiktning efter det att inpumpningen avslutats, när kallt vatten strömmar in i Gårdstensreservoaren och sjunker ner till botten p.g.a. densitetsskillnadenden.
Avhandlingen bidrar till studier av blandningsförhållanden i dricksvattenreservoarer och analys av de parametrar som styr blandningshastighet och uppkomst av stagnation. Avhandlingen bidrar också till validering av numeriska strömningsmodeller (CFD-modeller) för simulering av jet­driven blandning i dricksvattenreservoarer vid neutrala och termiskt skiktade förhållanden.

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 040527