Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Mikael Mildén, Stockholm

Jönköping, Åsenverket
Åsenverket i Jönköping, som ju egentligen är en reservoar, men med fina genomsilningsdammar.

Uppland, Uppsala, Uppsala slott (castle)
N 59.8532 - E 17.6361

Finland, Raisio, Vesitornintie/Reso
N 60.4820 - E 22.1082

Norrköping, Kneippbaden

© Stadsarkivet Norrköping (Återgivet med tillstånd)
Hulttornet vid Kneippbaden i Norrköping. Tornet byggdes som vattentorn, men blev också utkikstorn i Kneippen utanför dåvarande Norrköping och dess historia beskrivs fint i boken Kneippen - ett sekel av Tina Grönkvist, Magnus Höijer och Pelle Wichmann.

Vattnet kom från Motala ström, som flyter förbi nedanför Stolpberget där tornet stod. Det ska ha varit 30 meter högt och hade en bostad i bottenvåningen och enligt vissa uppgifter till och med en hiss.

Hulttornet låg i Hultet, som var en slags folkpark, med djur, nöjen, uppträdanden och teater. Vid årsskiftet 1935-36 skulle Kneippen som tidigare varit ett eget litet municipalsamhälle sammanfogas med Norrköping.

Kanske var det anledningen till att det revs i januari år 1936. I det fina Kneippen tycks det ha funnits en oro för att hela Norrköpings befolkning skulle komma till parken med stim och stoj och sänka värdet på Kneippens hus.

I Norrköping kanske arbetarrörelsen var rädd för konkurrensen till deras egen Folkets park.

Rivningsförespråkarna hävdade också att tornet var i dåligt skick och måste rivas. Det motsades av vittnesmål och verkade dessutom inte stämma när man fick se den långdragna och svåra rivningen. Men borta är och förblir det.
Mikael Mildén

USA, Kalifornien, Anaheim (LA)

USA, Kalifornien, Los Angeles, Culver City, Sony Pictures Studios

USA, Kalifornien, Burbank, Warner Bros Studios

USA, Kalifornien, Norwalk

USA, Kalifornien, Culver City, Baldwin Hill, Doheny Oil Fields

USA, Kalifornien, Culver City, Ladera Heights

USA, Kalifornien, Vernon

USA, Kalifornien, Los Angeles, Hollywood, Griffith Park

USA, Kalifornien, Los Angeles, Hollywood, Griffith Park (Observatory)

USA, Kalifornien, Los Angeles, Hollywood, Griffith Park (Observatory)

USA, Kalifornien, Los Angeles, Downtown

Uppland, Danderyd, Ekeby
59.4125 - 18.0510
Byggåret är 1908 och arkitekten hette Axel Bergman. Tornet togs ur bruk 1965 och byggdes om till villa 1995. Exteriören är sig lik, så när som på några av fönstren i de tegelröda partierna av väggarna.
Mikael Mildén

Södermanland, Salem, Söderby Park
59.2022 - 17.7898
Vattentornet tillhörde en gång det stora sanatoriet Söderby sjukhus i Salem och byggs nu (2011) om till bostad, där även övriga området bostadsexploateras.

I Fredric Bedoires "Gustaf Wickman som sjuk­hus­arkitekt" anges i en not att Stockholms stads byggnadskontor signerat ritningen. Enligt Bedoire innebär det att det är Gustaf Améen som har ritat tornet. Han var den som höll i pennan på kontoret då.

Mikael Mildén

Hälsingland, Färila, Kilbovägen
N 61.7994- E 15.8582

Gotland, Alva
N 57.2168 - E 18.3739
"I september 1980 fick Alva ett nytillskott i land­skapsbilden, då sköt nämligen det nya vattentornet i höjden vid Ringome. Det tog nio dygn att gjuta tornet med glidformar, grund­arbetena var då färdiga innan.

Tornet är 33 m högt, rymmer 3 000 kubikmeter, plattans diameter är 18 m och tornets 11,75 m. Vattnet kommer från Stånga, Lojsta och Alva och fördelas till Västergarn i norr och Burgsvik i söder."

Mikael Mildén citerar en sajttext.

Gotland, Ljugarn
N 57.3391 - E 18.6965
     

Bakom tornet kan man skymta några cisterner med dricksvatten som stödjer tornets försörjning. Det fina är den lilla vattenkran som finns i marknivå, där man alltså kan hämta dricksvatten om man vill.

Mikael Mildén

Gotland, Slite
N 57.7045 - E 18.0091

Gotland, Slite, Hotellparken
N 57.7057 - E 18.8065

© Mikael Mildén 2011

I april 1919 startade produktionen vid Slite cement­fabrik. Av den först levererade cementen byggdes denna vattenreservoar. Här på platsen fanns då en park- och trädgårdsanläggning tillhörig familjen Nyström.

Gotland, Stånga
N 57.2808 - E 18.4718
Detta är ett gammalt järnvägstorn, som nu minner om Stångas storhetstid som samhälle längs den Gotländska järnvägen.

Från en informationstavla vid tornet kan man utläsa att stationens första torn byggdes 1884, sex år efter att järn­vägen kom till Stånga. Det bestod av en trätunna på 5 230 liter. Detta ersattes efter något år med två tankställen för vatten och kol.

1945 byggs det nuvarande tornet med av­härdar­an­lägg­ning. Det fick en kapacitet på 50 kubikmeter per dygn.

1960 upphör järnvägen på Gotland och Stånga station blir en av de första som rivs, då är året 1966.

2009 uppfördes en kopia av Gotlands första lok, som plåtsilhuett i naturlig storlek, skapad av konstnären Hasse Lindroth.

Mikael Mildén.

Gotland, Visby
N 57.6324 - E 18.2956

Gotland, Visby, Bingeby
N 57.6413 - E 18.3315

Enligt en person på VA som jag mötte, rymmer Bingebyreservoaren 10 000 kubikmeter. Mikael Mildén

Gotland, Visby, Langes hage (1925) (earth reservoir)
N 57.6136 - E 18.2912

Detta är det ursprungliga vattenverket som byggdes 1925, samtidigt med vattentornet i Visby. På den tiden var detta en bra bit ut på landet, men här finns Gotlands största grundvattentäkt. Då byggdes en reservoar på 500 kubikmeter. 1941 utökades kapaciteten med ännu en reservoar på 750 kubikmeter. Mikael Mildén

Gotland, Visby, Langes hage (1941) (earth reservoir)
N 57.6135 - E 18.2905

Reservoaren från 1941, då kapaciteten utökades med ännu en reservoar på 750 kubikmeter. Mikael Mildén

Småland, Mönsterås, Europaväg 22
N 57.0496 - E 16.4377

Östergötland, Finspång, Ljusfallshammar
N 57.7869- E 15.5057
Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 171020