Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Kurt Möller, Stockholm

Ångloksvattentornet i Mariefred, uppfört 1982-83.

Fundament av slaggsten från Bergslagen samt en ytterst tjenlijgh, åttkantig, faluröd inklädnad af träd.


Arkitekt: Björn Linn

Text och bild från ÖSlJ-nytt 4/1983 (återgivet med tillstånd).Nygammalt vattentorn i Mariefred

I Vollsjö i Skåne har man som bekant lyckats rädda Fritiof Nilsson Piratens vattentorn från hotande rivning. Tyvärr lyckades inte detsamma med stationshuset, som nu är rivet. I Mariefred däremot är det tvärtom. Där skjuter ett nygammalt vattentorn mot höjden och i dagarna har taklagsfest avhållits. Från murargesällen Lars Lidman har vi fått följande rapport från bygget:

Ångloksvattentornet i Mariefred
Mel: Skånska slott och herresäten
1
Till medlemmars vetskap vi här redovisa
en byggnad, som ej liknar tornet i Pisa.
Vi tänkt oss att ej tota till det på sned
ångloksvattentornet i Mariefred.

2
"Nu masugnsslaggtegel kan komma till nytta,"
sa lok-Sundström, "Sånt har vi vid Flosjöhytta!"
En törnrosa-la´gård där plockades ned
till sockel på tornet i Mariefred

3
Och vattenhästdelar man fint kunde klara
i Läggesta fanns dom och i Fågelmara.
Bo Jonsson och Möller på sakerna gned
att passa till tornet i Mariefred.
4
Welander och Linn rita sidan och fronten
och slottsherren sa: "Det stör ej horisonten!"
Då byggmyndigheterna gav grönt besked
till byggstart för tornet i Mariefred.

5
Så väderleksguden har ock varit snäller
mot byggtomtar och emot murargesäller.
Dag ut och dag in emot höjden det skred
ångloksvattentornet i Mariefred.

6
Vi räkna nu med att till kvartssekeldagen
den sista trekvarttums skall vara islagen.
Och kungligt invigs då på gammaldags sed
ångloksvattentornet i Mariefred.

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 070315