Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Kjell Kihlberg, Borås

Närke, Örebro
Kjell Kihlberg var tidigare avdelningschef på Tekniska Förvaltningen i Örebro och har från denna tid följande historia:
I samband med att man rustade upp stadens centrum med ny gatsten och plattbeläggningar beställde vi på VA-avdelningen brunnslock med stadens namn och vapen. Till saken hör att den dåvarande politiska majoriteten bestämt sig för att det skulle heta Örebro Stad, varför brunnslocken även fick denna benämning. Locken levererades och skulle läggas ut under högtidliga former med den uppmärksamhet som är brukligt, men valet 1994 kom emellan och med det ett majoritetsskifte.

Ett av den nya majoritetens första beslut var att ändra stadens benämning till Örebro kommun, med påföljd att vi fick smyga ut de nya fina locken. Ganska snart kom också en fråga från ett kommunalråd: Hur lång tid tar det att slita ut de här brunns­locken? Vi var ju tvungna att säga som det var – minst 50 år måste man nog räkna med!

© Kjell Kihlberg 2005

© Kjell Kihlberg 2005
Örebros vattentäkt i Skråmsta togs i bruk 1907 med fem rörbrunnar och en pumpbrunn, som snart byggdes ut till nio rörbrunnar.

Men vattenförbrukningen i staden steg snabbt och under åren 1913 – 1917 gjordes försök med konstgjord infiltration, en metod som produktionen fortfarande är baserad på. Bilden visar ett lock med gångjärn över en av de ursprungliga brunnarna, belägen strax bredvid den gamla pumpstationen.

Marocko, Marrakech

© Kjell Kihlberg 1999

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 050415