Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: José-Ignacio Ramírez, Malmö


Arbil

Arbil

Wa

Wa

Yendi

Yendi

Irak, Region Kurdistan, Arbil
N 37.1741 - E 44.0125
Irak, Region Kurdistan, Arbil
N 36.1803 - E 43.9963


Ghana, Wa
N 10.0613 - W 2.4948

Ghana, Wa
N 10.0612 - W 2.4951

Ghana, Yendi, Yendi-Saboba Road
N 9.4434 - W 0.0034

Ghana, Yendi (water works)
N 9.4296 - W 0.0529

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 090608