Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Janis Priedits, Lund

Lettland

Aglona

Bēne

Cēsis

Dobele

Dundaga

Dundaga

Gulbene

Kemeri

Malpils

Paparde

Renda

Riga

Riga

Riga

Riga

Rīga

Saurieši

Valmiera

Estland

Valga
Sverige

Vejbystrand

Trollhättan

Lettland, Riga, Alises iela 4
Vattentornet byggdes 1910 med rött tegel efter ritning av arkitekten Vilhelms Bokslafs.
år 1939 påbyggdes vattentornet med 7,5 m samtidigt som cisternen också höjdes.
De ljusgrå luftledningsstolparna bör upp trådbusstrådarna för bl.a. linje 25.

Lettland, Riga, Maza Matisa iela 2a

Två vattentorn byggdes 1897 vid Maza Matisa iela 2a (betyder lilla Matisa gatan) i Riga. De är byggda i tegel med putsade linjer. Arkitekter: R.Friss och O. Intce. Tornen används än idag och föörser staden med vatten.

Lettland, Riga, Gaujas iela 21
Vattentornet heter "Ciekurkalna udenstornis" på lettiska och ligger på Gauja iela 21 (iela betyder gata) i norra delen av Riga. Byggd 1911 i samband med att en ny vattenledning grävdes från Bukulti till Riga. För att öka vattentrycket i stadsdelen Ciekurkalns (betyder kottberget) byggdes en cistern om 2000 m³ i tornet.

Lettland, Rīga, Lāčupe, Buļļu iela
N 56.9711 - E 24.0458


Lāčupe station på linjen Zasulauks-Bolderāja.


Lāčupe station på linjen Zasulauks-Bolderāja. Från Lāčupe förgrenar sig banan bl.a. ned till hamnen på floden Daugavas västra sida där det finns hamnspår, terminaler m.m. Skylten "Pievedceļa robeža" betyder gräns för industrispår, dvs industrin äger spåret och sannolikt för trafikera med eget lok. /Janis Priedits

Saurieši, Daugavas iela (industry)
N 56.9118 - E 24.3639

Lettland, Bēne, Stacijas iela (railway)
N 56.4806 - E 23.0691


Bēne railway station, close to the water tower, is located on the railway line Jelgava-Gluda-Renge-Mazeikiai (Lithuania), opened in 1873. The passenger traffic Jelgava-Gluda-Renge ceased as late as 2010.

Janis Priedits

Lettland, Cēsis, Uzvaras bulvāris
N 57.3148 - E 25.2793

Lettland, Dundaga

Lettland, Dundaga

Lettland, Gulbene

Från Gulbene utgår en 750-bana med persontrafik till Aluksne.

Lettland, Valmiera

Det nya och äldre vattentornet vid Valmiera station.

Det äldre vattentornet vid Valmiera station.

Stationen i Valmiera, som ligger intill vattentornen.

Lettland, Aglona


Aglona station i Lettland. Denna station ligger på järnvägslinjen Rezekne-Daugavpils, som är en del av den år 1860 öppnade linjen S:t Petersburg-Warszawa. Stationsbyggnaden i Aglona (vit tegelsten) är dock av betydligt yngre datum, sannolikt byggd efter andra världskriget.

© Janis Priedits 1994

© Janis Priedits 1994

Lettland, Kemeri
Vattentornet ritades av arkitekten Fridrihs Karlis Skujins. Byggt i tegel 1929 och var avsett för sanatoriet. Vattentornet, som inte används idag, är K-klassat som byggnadsminne.
Vykort, troligen från 1930-talet, på vattentornet i kurorten Kemeri.
Kemeri ligger väster om Riga i Lettland

Lettland, Dobele

Bangården med en vattenkastare i Dobele.

Vattentorn vid bangården i Dobele.

Lettland, Malpils, Upmalas
N 56.9960 - E 24.9096

Lettland, Paparde
N 57.3075 - E 26.9975
Paparde ligger utmed den 33 km långa banan Gulbene-Alūksne, som har spårvidden 750 mm.

Lettland, Renda, Ozoli
N 57.0400 - E 22.1269
Ozoli är en återstartad torvfabrik i nordvästra Lettland. Vid besök 2006 var fabriken nedlagd och utomhus stod två lok. Två år senare byggdes en ny fabrik intill den gamla, det ena loket renoverades, se bild ovan. Ytterligare två lok införskaffades.
/Janis Priedits

Lettland, Plavinas

Vattentorn på Plavinas station, Lettland på 1920-talet.
Vykortet är stämplat 8.9 och 9.9 1925. Ångloket torde vara ett av de rysktillverkade, sannolikt från slutet av 1800-talet.

Vattentorn på Plavinas station, Lettland.
Bilden är tagen senare än 1925.

Lettland, Puikule

En bild på ett vattentorn vid den nedlagda järnvägsstationen Puikule (Lettland) på den numera rivna bandelen Skulte-Ipiki. I Puikule korsades bredspåret av 750-banan Ainazi-Pukule-Smiltene, som revs för många år sedan. Dock finns en kort sträcka kvar, Puikule-Zilaiskalns för diverse torvtransporter. På bilden, som är tagen den 8 september 2005, syns i högra delen en lastbil. Man höll nämligen på med att lasta ut rivet spår m.m.

Estland, Valga

Bangården i Valga.

Vattentorn vid bangården i Valga.

Skåne, Vejbystrand, Kohagevägen
N 6.3095 - E 12.7804
Vattentornet byggdes 1925 och driften upphörde på 1980-talet. Därefter stod det tomt och öde i ett antal år tills en privatperson köpte det ca 2003. Han byggde på en våning, tog bort vattentankarna och gjorde stora ombyggnader invändigt.

Västergötland, Trollhättan, Järnvägsrondellen,
Bergslagernas Järnväg (BJ) (railway)
N 58.2880 - E 12.2976

Trollhättans station.

Däxlar

Latvia, Rīga


© Janis Priedits 2017
RĪGAS [water towers] ŪDENS
Latvia, Ogre


© Janis Priedits 2019
VK [manufacturer] * RAIN DRAIN
Latvia, Ogre


© Janis Priedits 2020
GOST 3634-61 * 1975

Portugal, Santarém


© Janis Priedits 2018
CMS [logo] SANEAMENTO
CMS=Câmara Municipal de Santarém

Norge, Drammen


© Janis Priedits 2019
1811 1986 [town silhouette] DRAMMEN 175 ÅR

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 200921