Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Göte Sernbo, Malmö

Malmö, Skåne


© Göte Sernbo 2011
Däxellock för vridspjällventil, med plats för visarverk.
Malmö, Skåne


© Göte Sernbo 2011
Däxellock för VLS (Vatten - LäckSökning)

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 110523