Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Erling Midlöv, Höllviken

John Snow och dricksvattnet.
Publicerad i Vattenstänk 144 (1998-09-16).

År 1854 drabbades London av en svår koleraepidemi. Hittills hade man trott att smitta enbart överfördes via luft, men en framsynt läkare vid namn John Snow misstänkte dricksvattnet som smittspridare. Genom en systematisk kartläggning av sjukdomsfallen kunde han ringa in utbrottet till ett område mellan Cambridge Street och Broad Street.

Gemensamt för de boende inom detta området var dricksvatten från samma källa. För att få stopp på spridningen och för att bevisa att smittan kom från dricksvatten, lät John Snow montera ner pumphandtaget till den gemensamma dricksvattenpumpen på Broad Street. Härmed stoppades epidemin, som krävt 754 döda, dessutom bevisades smittspridning via dricksvatten.

Till minne av John Snow finns på Broadwick Street en dricksvattenpump med inskriptioner som beskriver händel­sen. Brod­wick Street ligger i Soho, på promenadavstånd från Piccadilly Circus. Dessutom finner man på samma gata puben uppkallad efter densamme, nämligen The John Snow Pub.

På pubens andra våningen finns en mindre utställning om John Snow. Här samlas även medlemmar i John Snow Society. Själv besökta jag puben under juni månad och missade då den i september årligen återkommande ”the pumphandle Lecture”. I stället blev det en utmärkt publunch med därtill hörande engelsk pubdryck.


© Midlöv 1998
Erling Midlöv vid dricks-
vattenpumpen på Brodwick Street.

© Erling Midlöv 1998
Dottern Midlöv utanför puben John Snow.

© Midlöv 1998
Skylt vid dricksvattenpumpen på Brodwick Street.

© Midlöv 1998
Familjen Midlöv på puben John Snow.

Läs även artikeln som stod i VA-tidskriften Cirkulation 2/2006 om John Snow:   Vattenpionjären John Snow

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 131211