Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäst: Christian Kindblad, Malmö

Hörby

Ljunghusen
N 55.4011 - E 12.9394
Landstinget i Lund köpte 1921 in gården Ljungsäter i Ljunghusen söder om Malmö för att där anlägga ett sanatorium för tuberkulospatienter.

Byggmästare Anders Hansson från Höllviken anlitades att uppföra ett antal paviljonger med sjuksalar, personalrum, gymnastiksal, separata hus för kök, matsal och administrationsbyggnad samt ett vattentorn.

Sjukhuset kunde ta emot upp till 110 patienter. Personalen bestod av omkring 20 personer, de flesta från Lunds lasarett.

Tuberkulos var inte en ovanlig sjukdom. Tuberkelbakterien fanns bland annat i mjölken. Detta var före pastöriseringen och kylskåpens tid. I behandlingen ingick sol och frisk luft som det fanns gott om på Ljungen.

När beslutet om att Falsterbokanalen skulle byggas kom i december 1940, tvingades Landstinget lägga ner sjukhuset, kanalen skulle nämligen komma att gå rakt igenom sjuksalarna. Några hus blev kvar, men de flesta byggnaderna flyttade man undan för att så småningom sälja dom som sommarhus.

Idag står administrationsbyggnaden kvar som sommarvilla, men är i dåligt skick. Vattentornet har däremot underhöllits och fungerar nu även det som sommarbostad.

Christian Kindblad
2008-11-04

Malmö

Förberedelse för rörläggning i västra Malmö. I fonden till höger syns vattentornen vid Södervärn och Pildammarna.

Däxlar

Danmark
Gudhjem


© Christian Kindblad 2019
BORNHOLMS [coat of arms] REGIONSKOMMUNE
Gudhjem


© Christian Kindblad 2019
[råtta förbjuden]
Helsingør


© Christian Kindblad 2019
AALHOLM KLOAK [noshörning]

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 191111