Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Gäster: Catharina & Bertil Virdung, Linköping

Linköping, Östergötland
Den 17 oktober 2010 fyllde det gamla vatten­tornet i Linköping 100 år, vilket firades med en stor fest. Tornet ritades av arki­tekt Axel W Brunskog och ombyggnaden 1988 till attraktiva bostäder av hans dotterson.
Hälsningskort från Catharina och Bertil Virdung.

Folder om vattentornet 2010. Fotografering av gammal ritning: Bertil Virdung. Text om tornet: Catharina Virdung.

Slips med stiliserat mönster av vattentornet.
Gåva av Catharina och Bertil Virdung.

Hem
Home
Gästsidor
Guest pages
Upp
Up
Senast uppdaterad 110103