Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Dialektala VA-ord
Originalpublicering 2010-08-10

Eber Ohlsson

Dons (Höganäs)

Örjan Cronström, Nyhamnsläge och hans granne har följande förklaring till ordet Dons:

Det betyder egentligen avlopp dvs brunnen med lock och det hela. Det behöver inte vara "smutsigt" vatten, kan vara exempelvis en dräneringsbrunn/anläggning.

Exempel på Höganäs-snack: "Jag har stopp i donsen i tvättstuga." - Rörmockaren; "Jasså, har du lyft på donsalocket och kollat?"
Grannens pappa forskade en hel och försökte ta reda på var ordet kom ifrån. Han var bland annat i kontakt med Bengt Pamp i Lund, men dom kom inte fram till något som dom var helt nöjda med.

En tanke var att ordet kom med gruvbrytningen från England - down = där nere. Ordet användes sedan långt tillbaka för dräneringsbrunnarna i Höganäs gruvor.

Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 100810