Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-anknutna gatunamn i Skåne
Name of streets in Scania connected to Water and Sewerage


© Eber Ohlsson 2003

© Eber Ohlsson 2003
Rännemästaregatan fick sitt namn efter förslag av Eber Ohlsson. Bakgrunden till detta är att Stadsbyggnadskontoret, som är den förvaltning som föreslår namn på gator och platser i staden, 1979 kom med förslaget att en gata söderut från Staffanstorpsvägen till Bulltofta vattenverk skulle få namnet Vattenrallsgatan [namnförslag nr 20].

Gatunämnden skrev i sitt remissyttrande den 7/8 1979 följ­an­de:
"Vattenrall är en fågel som hör till rallfåglarna. I närheten finns andra gator med fågelnamn men detta namn är svårförståeligt. Felaktigt kan det identifieras med vattenrallare (=kraftverksbyggare jfr järnvägsrallare) eller Vattenfallsgatan. Då gatan leder till Bulltofta vattenverk vore det lämpligare att benämningen för nr 21 Källvattengatan används för den här gatan och att nr 21 ersätts med ett annat namn t. ex. Smältvattengatan."
Med kunskap om gatunämndens kritik, lade Eber Ohlsson fram förslaget Rännemästaregatan för dåvarande stadsingenjören Arne Santesson, Stadsbyggnadskontoret. Han gillade förslaget och i sin skrivelse till byggnadsnämnden förslog han detta namn för gatan. Byggnadsnämnden godkände förslaget den 3/10 1979 och föreslog i sin tur kommunfullmäktige att antaga förslaget.

Namnet blev antaget av kommunfullmäktige den 25/1 1980. Förslagets förklarande text var: "I slut­et av 1500-talet utövade stadens rännemästare tillsyn över vattenledningarna från källan i Rådmansvången till vattenreservoaren på Stortorget."

Vattenledningarna benämndes rännorna, därav ordet rännemästare. Denna mycket tidiga vattenanläggning är Sveriges äldsta i samhällelig regi ordnade vattenförsörjning.

Rännemästaregatan
Malmö

Torngatan
Malmö

Tornvägen
Kävlinge

Vattentornsgatan
Eslöv
Vellinge
Vattentornsparken
Veberöd

Vattentornsvägen
Bromölla
Kristianstad
Ängelholm

Vattenverksallén
Landskrona
Vattenverksgatan
Lomma

Vattenverksvägen
Förslöv
Löddeköpinge
Malmö
Tomelilla
Åstorp

Gerlachsgatan
Gerlachs park

Malmö
Oscar Gerlach, f 1836, d 1900, va-chef i Malmö.
Hem
Home
Diverse VA
Miscellaneous in the sphere of Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 090202