Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Dagvatteninfo
Storm Water Info

Los Angeles, California, USA

Uppmaning vid däxellock om ta hänsyn till recipienten. Los Angeles, USA.Los Angeles, California, USA


© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * THIS DRAINS TO OCEAN
San Diego, California, USA


© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * THIS DRAINS TO OCEAN


Tucson, Arizona, USA


© Eber Ohlsson 2015
ONLY RAIN IN THE DRAIN
CITY OF TUCSON TRANSPORTATION
Las Vegas, Nevada, USA


© Eber Ohlsson 2015
DON'T POLLUTE * DRAINS TO LAKE MEAD


Burlingame, California, USA


© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * DRAINS TO BAY
San Francisco, California, USA


© Eber Ohlsson 2015
NO DUMPING * ONLY RAIN DOWN THE DRAIN


Dallas, Texas, USA

© Eber Ohlsson 2011
Stormwater Management * City of Dallas
NO DUMPING - Drains to Creek
No Eche Basura - Desague al Arroya

© Eber Ohlsson 2011

Austin, Texas, USA


© Eber Ohlsson 2011
NO DUMPING * DRAINS TO CREEK
NO TIRE DESECHO CORRE AL RIO
Houston, Texas, USA


© Eber Ohlsson 2011
CITY OF HOUSTON * STORM SEWER
CLEAN WATER * CLEAR CHOICE
NO BOTE BASURA O LIQUIDOS - DESAGUE DEL BAHIA
NO DUMPING - DRAINS TO BAY

San Antonio, Texas, USA


© Eber Ohlsson 2011
NO BASURA! NO DUMPING
DRAINS TO WATERWAYS
North Little Rock, Arkansas, USA


© Eber Ohlsson 2011
NORTH LITTLE ROCK * STORM SEWER
NO DUMPING * DRAINS TO STREAM

Chattanooga, Tennessee, USA


© Eber Ohlsson 2008
CITY OF CHATTANOOGA
NO DUMPING - DRAINS TO RIVER

Ulladulla, New South Wales, Australien


© Ann Mattsson 2012
Dessa texter står på trottoarkanten ovanför dagvattenbrunnen.
Dagvattnet rinner in under trottoaren.
"No ifs no butts" är vitsigt och syftar på "No ifs or buts" = "inga om och men".
Men om man skriver "butts" istället med två "tt" blir det "inga cigarettfimpar".

© Ann Mattsson 2012
"Drains to your harbour" - med bilder på de delfiner
som man ser utanför Ulladulla borde påverka läsaren tycker jag.

© Ann Mattsson 2012
..."plastics kills sea animals"
(här tror jag att det kan ha funnits en bild av ett djur som inte kom med på fotot).

© Ann Mattsson 2012
"Drains to Ullladulla Harbour" - och bild på en fisk.
Direktkoppling mellan dina handlingar och naturen.

Longport, New Jersey, USA


Det vatten som det varnas för är närmast Atlantens vatten när det stormar.
Men skylten skulle kanske också kunna användas vid "normala" dagvattenöversvämningar.

Paris, Frankrike


Hänvisas hundarna till att nyttja dagvattensystemet?
Eller är det ett övergångsställe för taxar i Paris?

Hem
Home
Däxlar
Manhole Covers
Upp
Up
Senast uppdaterad 150920