Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Däxellock: Rumänien
Manhole Covers: Romania

Hermannstadt/Nagyszeben/Sibiu

© Jens Möller 1981
Medeltida stad i Transsylvanien. Staden låg tidigare i dubbelmonarkin Österrike-Ungern och hade både tysk och ungersk befolkning. Efter Första världskriget tillföll staden det utvidgade Rumänien; 180 000 invånare.

Däxellock i Sibiu, Rumänien.
Stadens namn är Nagyszeben på ungerska och Hermannstadt på tyska. /Jens Möller

Temesvár/Timisoara

© Jens Möller 1981
Stad i det historiska landskapet Banatet. Staden låg tidigare i dubbelmonarkin Österrike-Ungern och hade både tysk och ungersk befolkning. Efter Första världskriget tillföll staden det utvidgade Rumänien; 335 000 invånare. /Jens Möller
Hem
Home
Däxlar
Manhole Covers
Upp
Up
Senast uppdaterad 160921