Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Däxellock: Kroatien
Manhole Covers: Croatia

Fiume/Rijeka

© Jens Möller 1981
Hamnstad vid Adriatiska havet. Staden kom efter växlande öden genom köp år 1471 till dynastin Habsburg. Efter Första världskriget blev staden en omtvistad plats.

Gränsen mellan Italien och den nybildade staten Jugoslavien kom att 1924 gå omedelbart öster om staden varvid Fiume tillföll Italien.

Genom freden i Paris 1947 överlämnades staden till Jugoslavien. Efter inbördeskriget är Rijeka Kroatiens viktigaste hamnstad; 170 000 invånare. /Jens Möller

Opatija/Moschiena


© Göran Lundström 2005
ACQUEDOTTO MUNICIPALE * MOSCHIENA 1935 XIII
[I Era Fascista börjar den nya tideräkningen 28/10 1922: 1922+XIII=1935]
Hem
Home
Däxlar
Manhole Covers
Upp
Up
Senast uppdaterad 160921