Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Mätarverkstad till Sydkraft
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 24 (1993-09-09)

Sven Widing


Mätarverkstadens personal fr v i främre raden: Hans Fredriksson (nu pensionär), Jan Scheradsky, Sofia Wincent, Kjell Johansson och Bertil Johansson (nu pensionär).
Fr v i bakre raden: Göran Olsson, Berry Quistbäck, Nils Palmér, Jan Bobek, Kaj Holmström samt Peter Fredson. Saknas på bilden: Käthe Svensson.


Härom dagen undertecknades en principöverenskommelse mellan Sydkraft Mätteknik AB och VA-verket om överlåtelse av Mätarverkstaden.

Att Mätar­verkstaden skiljs från VA-verket är lämpligt, som nämndes redan i strukturplanen år 1991, eftersom endast en femtedel av dess uppdrag gäller VA-kollektivet i Malmö.

Överlåtelsen avser Mätarverkstaden i sin helhet - hela verksamheten och all utrustning. Självklart erbjuds dess personal anställning vid Sydkraft Mätteknik, som vill skapa en kompletterande enhet för vatten(volyms)mätare.

Företaget har nu 55 anställda, som arbetar med provning, justering och annat kvalificerat underhåll av ett stort antal elmätare samt gasmätare och värmemätare.
Överlåtelsen skall regleras av ett avtal, som nu förhandlas, och planeras ske inom de närmaste månaderna.

Till en början, troligen flera månader, kommer Mätarverkstaden att finnas som vanligt på Augustenborg men i framtiden skall den flyttas till Sydkrafts fastighet i Sege.

VA-verket skall fortsätta att anlita Mätarverkstaden för kontroll, justering, mm av sina kallvattenmätare.

Mätarverkstaden, som är välkänd i branschen för kunnighet och serviceförmåga, har i många år bidragit till VA-verkets goda rykte.

Det är en stor fördel i överlåtelsen, att den ger Mätarverkstaden nya möjligheter till fortsatt utveckling.

Hem
Home
VA-artiklar
Articles in Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101223