Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vaktavslutning på Bulltofta
Publicerad i personalbladet Vattenstänk 27 (1993-11-02)

Sven WidingÖvervakningscentralen på Bulltofta vattenverk.


I övervakningscentralen på Bulltoftavattenverk har funnits ständig vakt under flera årtionden. Därifrån har man hållit upp­sikt på hela vattenförsörjningen - från Grevie till Hyllie och Oxie - för att styra vissa enheter och varsko vid större driftsfel.

Även summalarm från pumpstationer och reningsverk har förts till vakten och förmedlats till vederbörande driftberedskap. Dessutom har rörnätsberedskapen, "VA jouren", haft övervakningscentralen som trogen och vaksam partner.

När datorer och telehjälpmedel nu blivit större, snabbare och kunnigare, kan anläggningarna automatiseras säkrare och deras summalarm kan sändas direkt till driftberedskapen.

Försök med denna rutin, som pågått under april-oktober, har visat dess fördelar varför den skall tillämpas framgent. Försöket
har också gällt att klara nattskiften utan bemanning i övervakningscentralen, vilket har lyckats väl.

Efter försöket har beslutats, att vaktverksamheten på Bulltofta med teknikens hjälp skall fördelas på respektive verk och stationer. För "VA jouren", som får relativt få signaler, anlitas räddningstjänstens larmcentral.

Telefonnumret 18 46 67 skall hädanefter leda till Rörnätsservice under vardagars dagtid och till SOS-centralen i övrigt.

Vaktverksamheten på Bulltofta, som gjort förtjänstfulla insatser under många år, avslutas nu. Av dess personal (sammanlagt sex drifttekniker) har tre st fyllt upp vakanta luckor vid anläggningarna. De övriga har fått nya uppgifter vid: Turbinen, Bulltofta och driftservice.


Hem
Home
VA-artiklar
Articles in Water and Sewerage
Upp
Up
Senast uppdaterad 101223