Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Internationell bas på driften
Publicerad i personaltidning Asfaltblänk och Vattenstänk 3/1991
Ladda ner artikeln som en pdf-fil.

Börje Odeholm


Sven Widing som återvänt till Skåne och Malmö efter flera års arbete runt om i Sverige och utomlands.

Widing Sven, 40.03.29, CTH 63 V, Nacka kommun. Så läste intervjuaren i CF:s [Civilingenjörsförbundet] matrikel en stund före avtalat möte med intervjuoffret.

Efter en knapp timmes samtal blev rubriken på den kommande artikeln självklar. Nedanstående smakprov på Svens hittills avverkade arbetsliv torde väl motivera valet.

Hemmavid och i blivande vänorten
Efter CTH gjordes lumpen på arméns fotoskola, varefter Sven återvände till hemtrakterna för jobb på Sydsvenska Ingenjörsbyrån.

Efter några års jobb med i första hand VA-ledningar och vattenverk blev det en 4-årsperiod som samordnare på det stora Foodia­projektet i Staffanstorp.

Så gick SIB upp i Scandiakonsult och därmed kom Sven ut på den internationella marknaden. Första anhalten blev två år i Florens, numera Malmös italienska vänort.

Väl hemma igen fick Sven ta sig an Vombsjöns reglering samt miljöskyddsärenden åt en del industrier, bl a Foodia.

I stora världen och i Sverige igen
Så bar det ut i stora världen igen, närmare bestämt Tunisien — avfallsfrågor 2 år samt Marocko och vattenförsörjningsproblem. Visiten blev dock bara halvårig.

Åter i Sverige väntade ett nytt jobb på Ingenjörsbyrån Inge Båth i Kalmar. Nybros vattentäkt, saneringsplan för Kalmar och ledningsprojekt på Öland var några av uppdragen. 1985 var det dags att ge sig söderut igen.

På tre år avverkades Mali, Liberia, Zaire och Guinea. Därefter var det dags att återvända till Sverige och ta sig an en tjänst som va-driftchef i Nacka.

Åter hemmavid
"Vad fick dig att överge Nacka och välja Malmö?" Malmö har nått längre i den utveckling som pågår på VA-sidan. I Nacka
var min roll att vara utvecklingspådrivare, vilket inte är så enkelt, särskilt när man vill alltför mycket.

I Malmö har man redan klarat av det inledande skedet med införskaffande av datorkraft och lagring av basdata. På vattensidan kan man nu köra beräkningsmodeller och klarlägga konsekvenserna av störningar i vattenförsörjningen och därmed förbättra leveranssäkerheten.

Moderniseringen av övervakningscentralen på Bulltofta vattenverk är inne i slutskedet. Sammanlagt är Malmö välrustat vad vattenförsörjningen anbelangar. "Hur ser du på Malmös avloppshantering?"

"Dynamisk flödesreglering, d v s styrning av inflödet till Turbinens avloppspumpstation, baserat på uppmätta nederbördsmängder, är ett stort steg framåt. Det är utmärkt att detta nu är i bruk, men så gäller det att gå vidare.

Målet är en total samverkan mellan ledningsnät, pumpstationer och reningsverk. VAV:s nya arbetsgrupp SAMOVAR (SAM-Ordning och samVerkan mellan Avloppsnät och Reningsverk) har ju börjat att arbeta med dessa problem.

I den gruppen är ju Bengt Ludde Persson (ordf) och Bengt Andersson involverade. Arbetsgruppens målsättning innebär ju att driften av systemet totalt skall bli lika viktig som de ingående anläggningarna."

Om nu VA-hanteringen i Malmö är så bra som Sven tycks anse, vad kan han då själv tillföra detta perfekta företag?

Efter en kort fundering formulerar han svaret så här: "En viktig sak för en chef är att stimulera till samarbete och samordning med övriga enheter. Att ta vara på resurserna totalt."

Han låter klok som en pudel, den mannen. Dessutom har han nog rätt mycket humor i sig. Men han har ingen anknytning till vare sig Norr- eller Södervidinge. Ej heller till Uppvidinge, men det ligger ju i Norrland (= norr om Hässleholm).


Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 101222