Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

VA-artiklar Vattenstänk Asfaltblänk och Vattenstänk

Siste VA-direktören
Publicerad i personaltidningen Asfaltblänk & Vattenstänk 4/1983.

Rolf Jonsson

Gunnar Behre gick i pension den siste november. Han var kommunens siste VA-direktör. Asfaltblänk & Vattenstänk träffade honom någon vecka innan han pensionerades för att sammanfatta en lång yrkeskarriär.

Gunnar började vid VA-verket 1951. Han har gått långt i sin karriär, från ingenjörsbefattning till direktör. Men avslutningen blev kanske inte riktigt som han tänkt sig.

Gunnar har sedan 1981 sysslat med utredningsuppdrag. Han väljer nu att gå några år tidigare i pension.

"Vem känner Gunnar?"
Innan vi träffade Gunnar frågade vi en del av hans medarbetare om man tyckte sig känna Gunnar personligt.

En del tyckte att Gunnar alltid haft en distans till sin personal, andra hade inte haft så mycket med honom att göra. Nu är givetvis inte dessa omdömen allena rådande. Men vi frågade Gunnar om han haft distans till sin personal?

"Det är märkligt att man tycker så. Min uppfattning har alltid varit att jag gett rent för mycket av mig själv. Jag tror att de som anser att jag haft distans inte känner mig tillräckligt."

Vi går snabbt över till de frågor Gunnar har arbetat med.

Gunnar tycker att Sydvattenprojektet är en av de viktigaste frågorna som han varit sysselsatt med under årens lopp. Samgåendet mellan många av Skånes städer i ett stort vattenförsörjningsprojekt har Gunnar följt från begynnelsen.

Det kan tyckas i dag att det blev en felkalkyl när det avser det omedelbara vattenbehovet men de ledningar och den tunnel man bygger kommer att behövas framöver.

Det största behovet blir kanske inte ett ökat vattenbehov utan en ersättning av vattentäkten Ringsjön som ej är i bästa skick samt möjligheten att vombvattnet kan användas till annat.

Det har funnits andra stora frågor som Gunnar har intresserat sig för. Reningsverksutbyggnaderna, avser både Klagshamn och Sjölunda, har tagit mycket utav Gunnars tid både som ingenjör och förvaltningschef.

När det gäller Sjölundabygget som nu står klart i tre etapper så har detta byggts med hjälp av många konsulter. Men det är också ett bevis på duktiga medarbetare att reningsverket står på plats och med den mycket fina reningskapacitet som Sjölunda har.

Gunnar tycker att vi hävdar oss bra mot privata företag särskilt dådet avser vårt kunnande i driftsfrågor. Där har vi de stora erfarenheterna och dessa saknar konsultfirmorna som regel.

När det avser byggnation/konstruktion så finns det olika kvalitet bland olika konsulter. Men även här har våra medarbetare stora förtjänster.

Miljödebatten
"Allmänheten har fått ett nyvaknat intresse för sin miljö. Vi tekniker tycker inte det är någon nyhet, för oss har det varit självklarheter att avloppsvatten skall renas, utsläpp skall undersökas osv.

Därför vill jag inte säga att miljödebatten har haft en framträdande roll i mitt arbete utan snarare att jag har haft mer bekymmer för att tillfredsställa de behov och förväntningar som funnits."

Vi kommer in på Gunnars uppväxt och ungdom i Göteborg. Han berättar att alla i hans släkt har varit lärare och förväntningarna hemifrån var att även Gunnar skulle ge sina tjänster åt skolan.

Gunnar hade studerat naturvetenskapliga ämnen vid gymnasiet men det var intagningsstopp för manliga lärarkandidater när han slutade.

Därför blev det studier till civilingenjör. Gunnar tror att han hade blivit en bra lärare, han har haft den undervisande rollen vid flera tillfällen i Gatunämnden. Detta har han trivts med.

Är du besviken?
"Det är klart, jag hade inte tänkt mig att sluta tre år tidigare. Min karriär har alltid varit in­riktad på att nå ett mål, dvs att komma så långt som möjligt. Jag trodde, då vi arbetade fram organisationsutredningen, att det skulle bli en del förändringar, men inte så omstörtande som resultatet blev.

Men jag har inte blivit alltför besviken. Jag kan inte förneka att det finns en känslomässig bindning till VA-verket, jag har alltid tyckt att det varit den bästa arbetsplatsen som finns. Därför känns det märkligt att en sådan arbetsplats eller förvaltning bara skall få lov att försvinna."

Vad hände med dig Gunnar, efter omorganisationen? Fick du sådana arbets­uppgifter du ville ha?
"För min del blev det ett misslyckat resultat efter omorganisationen. Jag har inte fått ut det jag ville av uppdraget som jag fick.

Ett team med alltför många f d chefer fick i uppdrag att utföra en utredning, samarbetet har väl inte varit det allra bästa emellan oss. Våra viljor och samlade erfarenheter har varit för stora för att vi skulle klara av vår nya arbetssituation."

Har det blivit problem för dig?
"Nej, inte för mig personligen eftersom jag har en mycket rik fritid. Hade jag varit, som man populärt säger, gift med arbetet då hade det kunnat bli svårare."

Men nog måste det kännas svårt eller rättare sagt ovant att inte vara med och påverka som högsta chef längre?
"Det vet jag inte om det gör. Men vi visste inte hur bra vi hade det då Carl Ljungbeck var kommunalråd. Jag har en hel mapp där jag har samlat material från Ljungbeck-epoken och det är en intressant och trevlig läsning."

Men Svärd och hans kollegor då?
"Den nya generationen politiker är mera tjänstemän. Jag vet inte om det är fel eller rätt. Många gånger undrar man om inte detaljerna tar över de stora övergripande frågorna.När jag blickar tillbaka på Gatunämnden så har det alltid diskuterats gatufrågor mest och VA-frågorna har kommit i andra hand. Kanske ledamöterna borde vara mer aktiva inom VA-frågorna, men det är tydligen en svårare problematik."

Så du menar att Jan Svärd och hans kollegor fattat ett korrekt beslut då det avser omorganisationen?
"Vi finner oss i en föränderlig värld. Då är man väl tvingad att engagera sig mer i verksamheten än vad man gjorde tidigare. Däremot har jag en annan uppfattning, jag tycker inte politiker skall deltaga i den löpande verksamheten på det sätt de gjort."

Har du då förtroende för Gatunämndens ledamöter?
"Nej, det kan jag ej ha, för jag delar inte deras uppfattning om omorganisationen. Men de hade å andra sidan inte något förtroende för sina chefstjänstemän eftersom de inte lyssnade på våra synpunkter och motiv för att VA-verket skulle bli kvar."

Menar du att man lyssnat mer på stabsfunktionerna?
"Vem de lyssnat på mest vet jag inte. Jag tycker det har varit ett bra samspel mellan stab och tekniker. Men visst har det funnits ett spel bakom kulisserna. Jag är fostrad till ärlighet och det där med maktspel har jag aldrig förstått. I detta fallet har tydligen maktspelet styrt resultatet."

Vem har stått för maktspelet?
"Jag tror att Kommunalarbetareförbundet och Arbetarekommunen tvingat ordförande i Gatunämnden att ställa upp på omorganisationen. Men att de borgerliga GN-ledamöterna så helhjärtat ställt upp för omorganisationen var för mig en besvikelse."

Har du känt dig utsatt av politiker och fack?
"Nej, jag har haft ett gott samarbete med både Svärd och de fackliga organisationerna. Någon gång har vi tyckt olika, men det är väl tillåtet."

Tjänstemannafacket, hur har det varit där?
"SKTF:s klubb vid Gatukontoret ville ha sammanslagningen men Vattenverkets klubb hade uppfattningen att VA-verket skulle vara kvar.

Vi försökte att följa VA-verkets SKTF:s klubbs linje, både facket och chefstjänstemännen, men som du vet, det gick inte. Däremot är jag ganska övertygad om att en majoritet av de anställda inom VA-verket ville behålla sin förvaltning."

Du själv har aldrig varit fackligt aktiv?
"Jo, för tjugo år sedan. Jag var lite aktiv vid olika löneförhandlingar och en del annan verksamhet. Men det var inte så omfattande på den tiden. Däremot har jag inte varit fackligt ansluten sedan jag blev förvaltningschef, det skulle i vart fall försvåra arbetet.

Tycker du att den fackliga verksamheten inom GK är bra?
"Ja, många gånger kan det vara lite besvärligt för arbetsledningen men på sikt får medarbetarna både insyn och utveckling och arbetsledningen får lära känna fler medarbetare."

Vill du be politikerna dra åt skogen? Gunnar, det verkar på dig som att du är lite besviken på de politiker som finns i dag. Skulle du vilja be dem dra åt skogen?
"Nej, det vill jag inte. Visst kan jag bli förbannad på människor och kanske har jag blivit det på politikerna, men det går fort över. När det gäller Svärd så brukar jag bedövas av hans charm.

Han måste egentligen ha det rätt så svårt för att behålla sitt jobb. Hans supporters måste strykas medhårs så att de röstar på honom, annars får han inte behålla sin höga lön och de arbetsuppgifter som han har.

När det gäller de borgerliga politikerna har jag varit mycket tillsammans med dem då vi har varit ute och rest med Gatunämnden. Henningsson och jag har haft mycket trevligt och fått uppleva mycket på våra olika engagemang för nämnden.

Ibland vill kanske Henningsson ge sken av att han är lite mer kunnig och betydelsefull än vad han egentligen är, men det är ju svårt att bibe­hålla ett motsatsförhållande på de grunderna."

Till sist, vad vill du säga dina kam­rater?
"Jag har mycket att tacka många för. Om en del nu inte tycker de känner mig så kommer det i alla fall att bli en stor saknad då jag inte går hit mer och träffar arbetskamraterna dagligen. När det gäller arbetsuppgifter och problem med jobbet kommer man snart ifrån.

Jag har ju både fritidshus och radhus, där finns trädgårdsarbete och en hel del annat jobb att sköta. Sen har jag min frimärkssamling, vinbryggning, kaktushobby och bridgespel, så nog är jag sysselsatt."

Gunnar Behre och jag vi skiljs. Jag funderar lite till om jag har fått en större insyn i vad Gunnar Behre egentligen tänker och tycker. Kanske jag kan förstå, då han sade att hans fostran har gett honom en ärlighet och en inställning att man ska göra sitt bästa.

Man skall också vara arbetsam för att komma någon vart. Visst kom Gunnar någon vart, han blev VA-verkets chef där han har gjort ett bra arbete.

Vi önskar Gunnar lycka till och hoppas att han får många trevliga år framför sig.
Rolf Jonsson

TACK.
Jag ber att få framföra mitt hjärtliga tack till alla Er arbetskamrater för en storartad och minnesvärd uppvaktning på min sista arbetsdag.
Gunnar Behre

Hem
Home
VA-artiklar i Asfaltblänk och Vattenstänk VA-artiklar i Vattenstänk Upp
Up
Senast uppdaterad 110214