Limhamns vattenverk

Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 134 (1998-02-17). av Eber Ohlsson I början av 1940-talet började Malmös vattenresurser att inte räcka till för stadens vattenförsörjning. Vombs vattenverk skulle tillfredsställa dessa behov, när det kom i drift. Kriget gjorde att det inte fanns möjlighet att tillverka de ledningar, som skulle förena Vomb med Malmö. Då måste andra … Fortsätt läsa Limhamns vattenverk