Publicerad i personalbladet Vattenstänk nr 39 (1994-08-10)

av Eber Ohlsson


Malmöfestivalen expanderar. I år ingår Hjälmarekajen i festivalområdet. Här kommer du bland annat att finna Miljöutställningen Kretsloppet.

VA-verket har givetvis en monter/tält på Kretsloppet. Vi är ändock i branschen för jordens äldsta fungerande kretslopp. Vattenkretsloppet.

Det gemensamma rubriken för vår monter är:

Bara vatten…

Under denna rubrik har vi valt att koncentrera oss på några få budskap om vatten och vår verksamhet.
• Bildkavalkad med rubriken: Människorna bakom vattnet. Den visar medarbetare på VA-verket, vilka ser till att det finns vatten i kranen, och att någon tar hand om avloppet.
• Info om livsmedlet vatten (Varudeklaration Vatten
• Info om att VA-verket är ett miljöföretag. Info om vad man inte får hälla ut i avloppet.
• TV+video som kontinuerligt visar kortversion av Skurt-programmet om vatten- o avlopp.
• Servering av kallt vatten genom en dricksvattenkylare som vi fått låna av Fontana AB, Landskrona.
• 151 läskbackar staplade 9½ backar hög, illustrerande 1 m³ vatten, den mängd vi levererar varje sekund till Malmöborna dygnet runt året om.
• Cykelpumpning. Tävling på två cyklar som är kopplade till pumpar och där det gäller att snabbast pumpa upp 15 liter i ett plexi­glasrör. Samtidigt är det en illustration till vilken kostnad VA-verket levererar vårt vatten. Den vattenmängd de tävlande med svettpärlor i pannan pumpar, levererar vi till en kostnad av ca 10 öre, och då levererar vi vattnet i lägenheten. Bulltofta vattenverk har byggt den sinnrika apparaturen.