Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Bostäder i vattentorn

Här presenteras vattentorn, som antingen från början har byggts för att kombinera bostäder och vattentorn, eller som efter det att vattentornet tagits ur drift, byggts om till bostäder.

Sverige


Borlänge

Danderyd

Eksjö

Göteborg

Göteborg

Kalmar

Karlstad

Kumla

Landskrona

Lidingö

Linköping

Malmö

Norrköping

Solna

Stockholm

Surahammar

Trollhättan

Vaxholm

Vejbystrand

Ystad

Dalarna Närke Skåne Småland Uppland Värmland Västergötland Västmanland Östergötland

Danmark


Jægersborg

Aalborg

Toftlund

Region Hovedstaden Region Nordjylland Region Syddanmark

Bostäder i vattentorn: Skåne

Malmö, Kirseberg, Vattenverksvägen
N 55.6093 - E 13.0345
Stadens äldsta vattentorn, som mellan 1879 och 1916 tjänst­gjorde som vatten­reservoar, och som därefter i 1910-talets bostadsbrist blev ombyggt till bostäder.Modell på Baltiska utställningen 1914
Reservoarvolym: 1 200 m³
Marknivå: +13 m
HVY: +31 m
Byggnadshöjd: 27 m (inkl ståndrör)
Färdigt år: 1879
Byggkostnad: 93 000 krOmbyggnad av kommunens hus

Bostäder i Kirsebergstornet

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Landskrona, Vattenverksallén (Gamla vattentornet)
N 55.8768 - E 12.8431
Färdigt år: 1904
Arkitekt: Fredrik Sundbärg
Ur drift år: 1975
Ombyggnad: 1992
Arkitekter: Ulf Roos Arkitektgrupp gm Mauritz Linge o Leif Arnsby
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Ystad, Frembergsgatan (Gamla vattentornet - Nappaflaskan)
N 55.4385 - E 13.8275
Ladda ner broschyren utgiven till tornets 100-årsjubileum  Ystad vatten 100 år.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Vejbystrand, Kohagevägen
N 6.3095 - E 12.7804

Vykort.

Bostäder i vattentorn: Småland

Eksjö, Storegårdsgatan (Gamla vattentornet)
N 57.6689 - E 14.9786

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004

Kalmar, Västra Vallgatan (Gamla vattentornet)
N 56.6637 - E 16.3599
Reservoarvolym: 483 m³
Höjd över mark: 65 m
Färdigt år: 1900
Arkitekt: Hans Hedlund
Avställt som vattentorn: 1972
Ombyggt till bostäder: 1984Förslag till ombyggnad av gamla vatten­tornet, planer och sektion.
Ritning av K-konsult 810820

Bostäder i vattentorn: Västergötland

Guldheden norra, Doktor Belfrages gata
N 57.6864 - E 11.9665

Johanneberg, Richertsgatan (converted water tower)
N 57.6912 - E 11.9842

Trollhättan, Drottningtorget
N 58.2820 - E 12.2909

Bostäder i vattentorn: Östergötland

Linköping, Kanberget
N 58.4075 - E 15.6118
Reservoarvolym: 820 m³
Tornhöjd: 44,5 m
Färdigt år: 1910
Projektör: VBB + ark Axel Brunskog
Ur drift år: 1958
Återinvigt efter ombyggnad år:1988
Arkitekt: ark Lars Brunskog
Mer info: Boken "Linköpings gamla vattentorn,
                  från vattenreservoar till bostäder." 1999.

       

Norrköping, Ektorpsgatan (Gamla vattentornet)
N 58.5845 - E 16.1696

Bostäder i vattentorn: Närke

Kumla, Södra Kungsvägen (Gamla vattentornet)
N 59.1277 - E 15.1491

© Eber Ohlsson 1996

© Eber Ohlsson 1996© Eber Ohlsson 1996

Bostäder i vattentorn: Värmland

Karlstad, Herrhagen, Vasalunden
N 59.3767 - E 13.5133
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Bostäder i vattentorn: Södermanland

Stockholm, Mosebacke, Fiskargatan
N 59.3180 - E 18.0753

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 1979

© Eber Ohlsson 1985

© Eber Ohlsson 1985

© Eber Ohlsson 1979

© Eber Ohlsson 1979

© Eber Ohlsson 1988
Med månen som pricken över i.
Samfundet S:t Erik har satt upp en skylt vid tornet med följande text:

VATTENTORNET
Byggnaden uppfördes 1896 efter ritningar Ferdinand Boberg, en av Stockholms mest kända och anlitade arkitekter vid sekelskiftet.

Vattenreservoaren rymmer 104 000 liter och är placerad i ett 32 m högt torn. Tornet är murat i högrött klinktegel och format som ett åttasidigt skaft med en utkragning marker­ad av långsmala nischer. Det bildar ett framträdande silhuett i landskapet.

The water tower was buildt in 1896 to a design by Ferdinand Boberg, one of the most notable architects of the period.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Bostäder i vattentorn: Uppland

Danderyd, Stocksund, Bergstigen
59.3848 - 18.0521

Vy från Vanadislunden.

Lidingö, Skärsätra, Pyrolavägen
N 59.3455 - E 18.1721

Skärsätra vattentorn
1907 bildades Nya Aktiebolaget Skärsätra som lät stycka villa­tomt­er och kring 1909 började området sydväst om Kottla­sjön bebyggas med permanent­bostäder. Kommunikationerna med Stockholm upp­rätthölls till en början med ångslupar som lade till vid Parkbryggan, och efter 1914 med Södra Lidingöbanan.

1912 uppfördes Skärsätra vattentorn. Ett kombi­nerat el­ektri­ci­tets­verk och vattenverk (pumpstation) hade då byggts i ”Djupa Dalen” intill Sveavägen.
Tornet ritades av en i övrigt okänd arkitekt P Hus­berg och byggd­es för en kostnad av drygt 8.000 kronor. Vattentornet var i drift till 1959 och dricks­vattnet pumpades upp ur Kottlasjön.

Förutom vattenreservoaren högst upp fanns i tornet från börj­an tre tjänstelägenheter för vattenverkets personal. Numera är tornet i privat ägo och inne­håller fem bostadslägenheter.

Länsantikvarien i Stockholms län
Lidingö kulturnämnd

Information om vattentornet och dess ombyggnad finns i tidningen Byggindustrin nr 4 (1985-02-01).

Solna, Råsunda, Näckrosparken
N 59.3692 - E 17.9838Råsunda

© Eber Ohlsson 1999

© Eber Ohlsson 1999
Skylt på tornet.
Råsunda vattentorn

Råsunda vattentorn uppfördes 1910 efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Vatten togs från grusåsen vid Ulriksdal. Cistern­en rymde 360 m³. och dess medelvattenyta låg 54 m över havet.

I byggnaden inrymdes ursprungligen bl a friluftsservering och dansbana. Under en period hade apoteket Kronan ett labor­at­ori­um för medicintillverkning här. Numera hyrs lokalerna ut som konst­närs­ateljéer.
                                            Solna kulturnämnd 1987.

Vattentornet är sedan 1994 ombyggt till bostäder.

Vaxholm, Ullbergs väg
N 59.4047 - E 18.3411

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 2004
Byggt år: 1923
Ariktekt: Cyrillus Johansson
Vindflöjel: Aron Sandberg

Bostäder i vattentorn: Västmanland

Surahammar, Bergsgatan
N 59.7113 - E 16.2241
Reservoarvolym: 1 200 m3
HVY över mark: 36 m
Färdigt år: 1955
Ombyggt: 1989
Projektör: Orrje & Co
Arkitekt: N-H Winblad
Entreprenör: Armerad Betong
I underbyggnaden har funnits skollokaler,
hyreslägenheter och hotell
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Bostäder i vattentorn: Dalarna

Borlänge, Torngatan
N 60.4869 - E 15.4258

Bostäder i vattentorn: Danmark

Bostäder i vattentorn: Region Hovedstaden

Gentofte, Jægersborg, Ørnegårdsvej
N 55.7612 - E 12.5213

Läs om vattentornet
i Jægersborg
- Ebers vattentorn
- Cirkulation nr 8/2015.
Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Read in English about
the water tower
in Jægersborg
- Eber's Water Towers
- Cirkulation no 8/2015.

Bostäder i vattentorn: Region Nordjylland

Aalborg, Vossvej
N 57.0418 - E 9.9012         N 57.0417 - E 9.9013

Bostäder i vattentorn: Region Syddanmark

Tønder, Toftlund, Tårnvej
N 55.1833 - E 09.0650

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Upp
Up
Senast uppdaterad 170302