Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Water Towers: Vietnam
Vattentorn: Vietnam

Hanoi, Hàng Ðâu
N 21.0401 - E 105.8474


Ett gammalt vattentorn från den franska tiden, byggt 1894 med en reservoar på 1 250 m³.
Enligt uppgift var tornet i drift till 1950-talet.
An old water tower from the French era, built 1894 with a reservoir on 1 250 m³.
Reportedly, the tower was in operation until the 1950s.

Hanoi


Det kommunala vattenledningsnätet har så dåligt tryck, att de flesta hus har en egen vattencistern på taket av en typ som syns på bilden.
Sådana är oerhört vanliga i Vietnams städer.

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Orientering Upp
Up
Senast uppdaterad 090312