Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Water Towers: Tanzania
Vattentorn: Tanzania

Shinyanga Region, Isengeja
Vattentornet byggdes, med min medverkan som vatten­tekniker, 1971 på en plats som heter Isengeja och ligger mellan Kahama och Nzega i Shinyanga­regionen, Tanzania.

Tekniken är enkel betonghålsten och betongplatta. Tanken är putsad in- och utsida, dessutom en asfalt­beläggning på insidan för att minimera läckaget.

Betonghålstenen tillverkades på platsen. Sanden togs i närmsta flodbädd. Makadamen för betongen knack­ades för hand ur större stenbumlingar.
Ingvar Andersson

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Orientering Upp
Up
Senast uppdaterad 111104