Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Lyfta en reservoar
Lift a reservoir

Bildserien visar hur man med domkrafter lyfter en redan färdig betongreservoar, och sedan höjer en domkraft i taget för att lyfta in en färdig betongost. Sedan fortsätter man med nästa domkraft etcetera. När alla betongostar på samma nivå finns på plats, kringgjutes dessa. Därefter fortsätter man med nästa nivå.
1
2
3
4
5
6

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Orientering Upp
Up
Senast uppdaterad 170306