Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Uppland
Water Towers: Uppland

Danderyd Ekerö Enköping Heby Håbo Knivsta Lidingö Norrtälje Sigtuna Sollentuna Solna Stockholm Sundbyberg
Tierp Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Uppsala Vallentuna Vaxholm Åkersberga Älvkarleby Östhammar


Altuna

Alunda

Arlanda

Bergshamra

Björklinge

Bro

Bro

Bålsta

Djursholm

Ekeby

Ekolsund

Ekolsund

Enköping

Enköping

Enköping

Enköping

Ensta

Faringe

Gimo

Hagalund

Hagalund

Hallstavik

Heby

Hersby

Huvudsta

Hägernäs

Karlholms bruk

Knivsta

Kungsängen

Kungsängen

Käppala

Lidingö

Morgongåva

Märsta

Märsta

Märsta

Norrtälje

Norrtälje

Näset

Oxberg

Rimbo

Rindö

Runhällen

R˚sunda

Sigtuna

Skutskär

Skärplinge

Skärsätra

Sollentuna

Sollentuna

Stenhamra

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stocksund

Storvreta

Sundbyberg

Sävja

Söderfors

Tensta

Tierp

Tierp

Träkvista

Tärnsjö

Upplands Väsby

Upplands Väsby

Uppsala

Uppsala

Uppsala

Uppsala

Uppsala

Vallentuna

Vaxholm

Venngarn

Vittinge

Åkersberga

Åkersberga

Åkersberga

Älvkarleby

Älvkarleö

Örbyhus

Örbyhus

Öregrund

Örsundsbro

Österbybruk

Östervåla

Östhammar

Östhammar

Danderyd

Djursholm, Bielkevägen
59.4014 - 18.0874

© Eber Ohlsson 2009

Stocksund, Bergstigen
59.3848 - 18.0521

Vy från Vanadislunden.

Ekeby, Granevägen
59.4125 - 18.0510
Byggåret är 1908 och arkitekten hette Axel Bergman. Tornet togs ur bruk 1965 och byggdes om till villa 1995. Exteriören är sig lik, så när som på några av fönstren i de tegelröda partierna av väggarna.
Mikael Mildén


Ekerö

Träkvista, Väsbyvägen
N 59.2786 - E 17.7965
Reservoarvolym: 1 500 m³
HVY över mark: 21 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Viak
Entreprenör: Vägförbättringar

Stenhamra, Klevberget
N 59.3372 - E 17.6988


Enköping

Enköping, Stenvreten
N 59.6443 - E 17.1086
Reservoarvolym: 2 200 m³
HVY över mark: 46 m
Färdigt år: 1960
Projektör: VBB
Entreprenör: Tekniska Byggnadsbyrån

Enköping, Gånsta, Galaxgatan
N 59.6273 - E 17.1030

Enköping, Kyrkåsen

Enköping Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAE12451
Enköping 1950.

Ekolsund

Ekolsund Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnväg (SWB)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KCAC00334
Ekolsund 1910.

Altuna, Enköping-Heby-Runhällens järnväg (railway)
N 59.8439 - E 16.9147

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAC00492
Altuna 1959-05.

Örsundsbro, Bergsvägen
N 59.7404 - E 17.3172

Heby

Heby, Backbovägen
N 59.9357 - E 16.8409

Morgongåva, Olof Wijkmans väg
N 59.9383 - 16.9668
Reservoarvolym: 350 m³
HVY över mark: 22 m
Färdigt år: 1957
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Bröderna Jönsson, Uppsala
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Tärnsjö, Bergsgatan
N 60.1519 - E 16.9283

Vittinge, Spjutvägen
N 59.9061 - E 17.0585
Reservoarvolym: 250 m³
HVY över mark: 13 m
Färdigt år: 1962
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Industri & Vattenbyggen, Uppsala

Östervåla, Torngatan
N 60.1519 - E 16.9283
Reservoarvolym: 440 m³
HVY över mark: 33 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Kommunaltekniska Ingenjörsbyrån. Uppsala
Entreprenör: Carl Viklund, Stockholm

Runhällen Sala-Gysinge-Gävle Järnväg (SGGJ)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAH00563
Runhällen 1950.

Håbo

Bålsta, Åsleden
N 59.5775 - E 17.5273


Knivsta

Knivsta, Tornvägen
N 59.7275 - E 17.8007
Reservoarvolym: 150 m³
HVY över mark: 23 m
Färdigt år: 1956
Projektör: Viak
Entreprenör: Bröderna Jönsson, Uppsala

Vattentornet är ej i drift.


Lidingö

Näset
N 59.3783 - E 18.1413

Hersby, Vattentornsvägen
N 59.3590 - E 18.1391
Reservoarvolym: 3 000 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1950
Projektör: VBB
Entreprenör: Armerad Betong
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Käppala, Tallbergsvägen
N 59.3534 - E 18.2059
Reservoarvolym: 3 000 m³
HVY över mark: 25 m
Färdigt år: 1962
Projektör: VBB
Entreprenör: Armerad Betong

Skärsätra, Pyrolavägen
N 59.3455 - E 18.1721

Skärsätra vattentorn
1907 bildades Nya Aktiebolaget Skärsätra som lät stycka villatomter och kring 1909 började området sydväst om Kottlasjön bebyggas med permanentbostäder. Kommunikationerna med Stockholm uppärätthölls till en början med ångslupar som lade till vid Parkbryggan, och efter 1914 med Södra Lidingöbanan.

1912 uppfördes Skärsätra vattentorn. Ett kombinerat elektricitetsverk och vattenverk (pumpstation) hade då byggts i "Djupa Dalen" intill Sveavägen.
Tornet ritades av en i övrigt okänd arkitekt P Husberg och byggdes för en kostnad av drygt 8.000 kronor. Vattentornet var i drift till 1959 och dricksvattnet pumpades upp ur Kottlasjön.

Förutom vattenreservoaren högst upp fanns i tornet från början tre tjänstelägenheter för vattenverkets personal. Numera är tornet i privat ägo och innehåller fem bostadslägenheter.

Länsantikvarien i Stockholms län
Lidingö kulturnämnd

Information om vattentornet och dess ombyggnad finns i tidningen Byggindustrin nr 4 (1985-02-01).

Stjärnvägen

Stjärnvägen, troligen byggt 1910-1915. Vykort.


Norrtälje

Norrtälje, Idrottsbacken (Gamla vattentornet)
N 59.7555 - E 18.7013

Norrtäljes stadsvapen samt vattentornets byggnadsår ovanför dörren.

Nedanstående material om Norrtälje gamla vattentorn har förmedlats av Bo Justusson, Stockholm.
Bo Justusson har en sajt med bland annat information om flygfyrar, där flygfyren på Norrtälje gamla vattentorn ingår: http://www.justus2.se/flyg/flygfyrar/.   Om Norrtälje gamla vattentorn: Ombyggnad av Norrtälje gamla vattentorn.


Okänd fotograf.
Från bygget av vattentornet cirka 1914. Bilderna kommer från Bengt Svensson i Pythagoras Vänner.

Okänd fotograf.
Frän bygget av vattentornet cirka 1914. Bilderna kommer från Bengt Svensson i Pythagoras Vänner.

Okänd fotograf.
Norrtälje stadsarkiv, bild nr 3112 (a). Foto efter det att tornet invigdes 1915, men före ombyggnaden 1941.

Okänd fotograf.
Norrtälje stadsarkiv, bild nr 3112 (b). Foto efter det att tornet invigdes 1915, men före ombyggnaden 1941.

Tidningsartikel om vattentornsbygget 1915. Klicka för stor bild.
Citat från bok: Lennart Jansson: "Norrtelje i gamla vykort", 1996. ISBN:90-288-6342-7
Vattentornet i Norrtälje

Den 27 december 1883 föreslog A. Östlund i Norrtelje stadsfullmäktige att man skulle anlägga en vattenledning i staden. Människor skulle inte behöva hämta vatten vid stadens brunnar och bära hem vattnet - det skulle bli ledningar fram t.o.m. in i husen.

Fullmäktige bordlade frågan 1887, tog upp den igen 1894, bordlade det 1897. Det året tog emellertid badläkaren Brandt upp frågan samtidigt som han föreslog att man skulle införa elektrisk belysning i staden. Det skulle kosta 95 000 kronor. För dyrt tyckte drätselkammaren.

Först 1910 återkom förslaget - då väckt av hälsovårdsnämnden. Då tillsatte man en kommitté, som 1913 föreslog en vattenledning med grundvatten från grusåsen i Syninge till en kostnad av 35 000 kronor.

Förslaget bifölls, hösten 1914 började man dra vatten- och avloppsledningar genom staden. På Södra bergen byggdes vattentornet och i december 1915 invigdes anläggningen.

Kupolen tog man bort 1941 och ersatte den med en flygfyr för det nyanlagda flygfältet.

Vattentornet i Norrtälje har numera blivit badhus. Inuti själva tornet har man skapat en djup, rund bassäng, där en trappa löper upp längs kanten. Från olika avsatser kan de mer våghalsiga hoppa ner ifrån olika höjder. Trappan leder i sin tur upp till vattenrutschkanan, som har sin ingång genom tornets vägg. Insidan av tornet är klätt med en fin träpanel och den gamla byggstrukturen är utmärkt genom vitt kakel. Vyn från staden upp mot tornet är så gott som oförändrad, en aspekt där man har lyckats ganska bra med bevarandet.

2017-12-04
Mikael Mildén

Norrtälje, Arholmagatan (Nya vattentornet)
N 59.7642 - E 18.7122
Reservoarvolym: 3 500 m³
HVY över mark: 18 m
Färdigt år: 1964
Projektör: AIB
Entreprenör: Tekniska Byggnadsbyrån


Rimbo, Skolvägen
N 59.7440 - E 18.3616
Reservoarvolym: 1 500 m³


Hallstavik, Tornvägen
N 60.0492 - E 18.6064
Reservoarvolym: 1 500 m³


Sigtuna

Märsta, Valsta, Midgårdsvägen
N 59.6178 - E 17.8249
Reservoarvolym: 6 000 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1965
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Kasper Höglund

© Eber Ohlsson 1999

Askkopp, gåva av Sven Schunnesson.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Märsta, Beckers (Du Pont), Industrigatan
N 59.6162 - E 17.8753
Reservoarvolym: 1 200 m³
HVY över mark: 39 m
Färdigt år: 1963
Projektör: AB Byggplanering, Stockholm
Entreprenör: Rodoverken, Göteborg

Byggt för Du Pont.

Märsta, Bergstigen (tower demolished)
N 59.6261 - E 17.8479

Roger Nordins bildsamling
Reservoarvolym: 150 m³
HVY över mark: 14 m
Färdigt år: 1951
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Kasper Höglund

Roger Nordins bildsamling

Arlanda, Stockholm Arlanda Airport (tower demolished)
Reservoarvolym: 1 000 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1959
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Bergendahl & Höckert

Se rivningsvideo OBS! 1,4 MB
© Per-Anders Gerhardsson
Bilden till höger bör vara fotografens första bild på ett vattentorn. Den togs när fotografen utbildade sig till flygplatsbrandman på Arlanda hösten 1967. Bilden är tagen med Bana 1 (väst/ost) i ryggen i riktning sydost, i december månad (detalj av större bild).

En av övningarna på utbildningen innebar att de blivande brandmännen skulle klättra uppför en stege (brandkårens stegbil), riktad mot Arlandas vattentorn reservoar. Även fotografen klättrade här, och fick uppdraget att med full syrgasutrustning ta ner säkerhetslinans talja, fäst vid stegens översta steg.

Sigtuna, Harbacken
N 59.6230 - E 17.7276
Reservoarvolym: 400 m³
HVY över mark: 9 m
Färdigt år: 1952
Projektör: S Anderberg, Stockholm
Entreprenör: Uppsala Byggnadsgille

Venngarn, Venngarns slott
N 59.6508 - E 17.7217

© Janne Hernow


Sollentuna

Sollentuna, Tunbergsvägen
N 59.4490 - E 17.9477

Sollentuna, Tallåsvägen
N 59.4087 - E 17.9653

© Janne Hernow


Solna

Hagalund, Furugatan
N 59.3601 - E 18.0140
Reservoarvolym: 250 m³
Byggnadsår: 1911-1912
Arkitekt: Ivar Tengbom/Ernst Torulf
Projektör: AIB/H G Torulf
Entreprenör: Pehrson & Winter
Hagalunds vattentorn är [2009] en mötesplats för de som är intresserade av urbefolkningarnas spirituella tankevärld om universum mm, "Jolanda den tredje".

För närvarande nyttjas de två nedersta väningarna, där den andra våningen är möteslokal (se bild till vänster). Tanken nyttjas inte för närvarande.

Råsunda, Näckrosparken
N 59.3692 - E 17.9838
Sign at the water tower.
Råsunda vattentorn

Råsunda vattentorn uppfördes 1910 efter ritningar av arkitekten Sigge Cronstedt. Vatten togs från grusåsen vid Ulriksdal. Cisternen rymde 360 m³ och dess medelvattenyta låg 54 m över havet.

I byggnaden inrymdes ursprungligen bl a friluftsservering och dansbana. Under en period hade apoteket Kronan ett laboratorium för medicintillverkning här. Numera hyrs lokalerna ut som konstnärsateljéer.
                                            Solna kulturnämnd 1987.

Vattentornet är sedan 1994 ombyggt till bostäder.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Bergshamra, Björnstigen
N 59.3836 - E 18.0347

Vy från Vanadislunden.
Reservoarvolym: 10 000 m³
HVY över mark: 37 m
Färdigt år: 1951
Projektör: VBB
Entreprenör: Armerad Betong

Tornet är tillbyggt. Ursprungliga reservoarvolymen är 2 400 m³,
och tillbyggnaden 7 600 m³.

Hagalund övre, Växlarevägen, SJ:s driftverkstad (railway)
N 59.3767 - E 17.9980


Arkitekt: Folke Zettervall

Huvudsta, SWB:s lokstall (railway)
N 59.3568 - E 17.9810


Stockholm

Vanadislunden
N 59.3489 - E 18.0549
Reservoarvolym: 8 163 m³
Färdigt år: 1914
Arkitekt: Gustav Améen

Reservoaren är byggd på en äldre reservoar i natursten från 1879, med volymen 5 230 m³.

© Eber Ohlsson 1979
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Tensta, Vissingebacken
N 59.3986 - E 17.8976
Reservoarvolym: 18 800 m³
Färdigt år: 1969
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Uggleviken, Uggleängsviken
N 59.3514 - E 18.0791
Reservoarvolym: 18 000 m³
Färdigt år: 1935

© Janne Hernow 2007

Loudden, Louddsvägen (industry)
N 59.3400 - E 18.1316

Skeppsholmen
N 59.32526 - E 18.0819

Bergianska trädgården
N 59.3709 - E 18.0427

Torphagen
N 59.3723 - E 18.0513

© Janne Hernow 2007
Torphagen, en del av nationalstadsparken
Öster om Roslagsvägen står ett cirka fem meter högt torn murat i huggen sandsten och med ankarslutar och en avslutande tegelmurad tandstenslist. Tornet är märkligt frånvarande i dokumenten. Det ger associationer till det götiska tornet vid Drottningholm, och det har säkert funnits en sådan estetisk avsikt samtidigt som det har haft funktion som vattentorn. Några inmurade stag visar att det har gått en trappa på utsidan, så det har uppenbarligen också varit ett utsiktstorn.
Catrine Arvidsson
Konst- och kulturhistoriker, 2003


I en värdering av gamla byggnader på Norra Djurgården som utfördes av Stockholms Stadsmuseum 1989, bedöms vattenreservoaren i Torphagen ha "stort kulturhistoriskt värde". Tornet är från 1870-talet och fungerade både som vattenreservoar och utkikstorn. (Arvidsson, 2003).
Se även: Vattentorn: Stockholm (Södermanland)


Sundbyberg

Sundbyberg, Tornparken
N 59.3650 - E 17.9683
Reservoarvolym: 400 m³
HVY över mark: 29 m
Färdigt år: 1912
Avställt: 1929
Arkitekt: Ivar Tengbom
Projektör: AIB
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".


Tierp

Karlholms bruk, Nöttöbäcksvägen
N 60.5219 - E 17.6138


Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 31 m
Byggnadshöjd: 35 m
Färdigt år: 1962
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Contractor


Söderfors, Claes Grills väg
N 60.3920 - E 17.2388
Reservoarvolym: 600 m³
HVY över mark: 34 m
Färdigt år: 1964
Projektör: K-konsult
Entreprenör: Kullenbergs Byggnads

Skärplinge, Sällvassvägen
N 60.4738 - E 17.7486
Reservoarvolym: 600 m3
Byggnadshöjd: 30 m


Tierp, Grevegatan
N 60.3481 - E 17.5110
Reservoarvolym: 400 m³
HVY över mark: 31 m
Färdigt år: 1953
Projektör: VBB
Entreprenör: Bröderna Jönsson, Tierp

Tierp, Lokstallet
N 60.3504 - E 17.5029

Örbyhus, Tegelsmoravägen
N 60.2316 - E 17.7057
Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 25 m
Byggnadshöjd: 30 m
Färdigt år: 1959
Projektör: AIB
Entreprenör: Sv Stenbeläggningar

Örbyhus Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ) (railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAA09344
�rbyhus 1982.

Täby

Ensta, Junkervägen
N 59.4558 - E 18.0689

Hägernäs, Kanslihusgränd, F2 (air base)
N 59.4444 - E 18.1320
Vattentornet byggdes 1929 på Kungliga Roslagens Flygkår, F2. (F2: 1929-1974).

Under tornet finns en borra.


Upplands-Bro

Kungsängen, Tibble
N 59.4979 - E 17.7363

Kungsängen, Bergvägen (Gamla vattentornet)
N 59.4930 - E 17.7501

Bro, Önsta
N 59.5252 - E 17.6155

Villa Aske, Aske allé
N 59.6092 - E 17.6412


Upplands Väsby

Upplands Väsby, Runby, Lövstavägen
N 59.5276 - E 17.8827

Upplands Väsby, Apoteksskogen, Holmvägen
N 59.5238 - E 17.9224


Uppsala

Uppsala, Boländerna
N 59.8558 - E 17.6807

Domkyrkan.

Vy från Slottsbacken.

Vy från Slottsbacken.

Vy från Slottsbacken.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Uppsala, Stadsskogen
N 59.8435 - E 17.6208
Reservoarvolym: 6 000 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1958
Projektör: VBB
Entreprenör: Tekniska Byggnadsbyrån

Uppsala, Ulleråkers sjukhus
N 59.8322 - E 17.6489

Uppsala, Ultuna
N 59.8185 - E 17.6654

Uppsala, Uppsala slott (castle)
N 59.8532 - E 17.6361

Sävja, Gläntvägen
N 59.8137 - E 17.7158


Björklinge, Näckvägen
N 60.0258 - E 17.5612
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1960
Projektör: AIB
Entreprenör: S H Svensson Stensätteri

Storvreta, Pinnmovägen
N 59.9566 - E 17.7187

Faringe, Faringe station, Länna-Norrtälje järnväg (LNJ) (railway)
N 59.9203 - E 18.1166


Vallentuna

Vallentuna, Tornvägen
N 59.5273 - E 18.0875

(Bo Justusson har en sajt om Flygfyrar)

Oxberg, Väsbyvägen/Vallentunavägen
N 59.5354 - E 17.9863
(Supply Upplands Väsby)


Vaxholm

Vaxholm, Ullbergs väg
N 59.4047 - E 18.3411
Byggt år: 1923
Ariktekt: Cyrillus Johansson
Vindflöjel: Aron Sandberg

Rindö, Rindövägen
N 59.3942 - E 18.4351
Byggnadsår: Omkring 1908
Arkitekt: Armeförvaltningen, troligen Erik Josephson


Åkersberga

Åkersberga, Mariehällsvägen
N 59.4832 - E 18.3160

Åkersberga, Rydbo tornväg
N 59.4623 - E 18.1814

Åkersberga, Österskär, Vattentornsvägen
N 59.4648 - E 18.3112


Älvkarleby

Älvkarleby, Tornvägen (tower demolished)
N 60.5667 - E 17.4600
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 32 m
Färdigt år: 1955
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Hus och Vatten

Rivning av vattentornet 2015-11
Sten Nords bilder är tagna den 9:e och 10:e november 2015.

I Arbetarbladet för den 26/9 respektive den 6/11 2015 finns det artiklar om rivningen.


     

Skutskär, Siggebodavägen
N 60.6281 - E 17.4079
Reservoarvolym: 1 300 m³
HVY över mark: 38 m
Färdigt år: 1960
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Konstruktör

Älvkarleö Uppsala-Gävle Järnväg (UGJ) (railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAH00213
Älvkarlö 1950.

Östhammar

Östhammar, Frösåkersvägen (Gamla vattentornet)
N 60.2579 - E 18.3688

Östhammar, Edsvägen
N 60.2574 - E 18.3612


Öregrund, Strandgatan
N 60.3359 - E 18.4390

Gimo, Vattentornet
N 60.1714 - E 18.1843
Reservoarvolym: 330 m³
HVY över mark: 39 m
Färdigt år: 1962
Projektör: Bergström % Co, Upsala
Entreprenör: David E Roos AB, Uppsala

Alunda, Rundvägen
N 60.0686 - E 18.0756

Österbybruk, Pa Tamms väg
N 60.1949 - E 17.8898

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Svealand
Water Towers: Svealand
Upp
Up
Senast uppdaterad 190805