Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Halland
Water Towers: Halland

Falkenberg Halmstad Kungsbacka Laholm Mölndal Varberg


Bua

Falkenberg

Falkenberg

Falkenberg

Halmstad

Halmstad

Halmstad

Kullavik

Kungsbacka

Kungsbacka

Laholm

Lindome

Onsala

Simlångsdalen

Skällared

Tvååker

Vallberga

Varberg

Åsa

Falkenberg

Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)
N 56.9198 - E 12.5210

Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)
N 56.9202 - E 12.5213

Falkenberg, Tröingeberg (earth reservoir)
N 56.9200 - E 12.5207


Halmstad

Halmstad, Söndrums Kyrkoväg
N 56.6625- E 12.7876
Reservoarvolym: 800 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1967
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Halmstad, Nissastrand (industry)
N 56.6776 - E 12.8622


Företaget Nordiskafilts vattentorn är nu en del av bostadsområdet Nissastrand.

Halmstad, Lokstallar (railway)
N 56.6653 - E 12.8641

Simlångsdalen, Labergsvägen
N 57.7224 - E 13.1285


Kungsbacka

Kungsbacka, Tölö, Gamla Göteborgsvägen
N 57.4952 - E 12.0839
Tölö vattentorn

Kungsbacka stad hade tidigt dåligt med dricksvatten. Saltvatten trängde in i de brunnar som fanns i staden. Ville man ha gott dricksvatten, så fick man hämta det i Hede eller Riskulla källa.

Efter flera års arbete med olika utredningar enades stadens beslutsfattare om att Kungsbacka skulle ta sitt vatten från Skursjön ovanför Anneberg.

Den 9 mars 1896 fick firman A J G Bissmarck i uppdrag att bygga en vattenledning. Redan ett år senare var den färdig. Ledningen, som var av gjutjärn, importerades från England. Sträckningen gick utmed gamla Göteborgsvägen och var en så kallad självtrycksledning, från Skårsjön ca 80 m.ö.h. till Tölöberg 47,9 m.ö.h.

När bygget stod klart var det 187 trappsteg upp till vattentornet.

Vattenreservoaren på Tölöberg var beräknad att räcka till ca 2000 invånare. Därtill skulle den också kunna ge vatten för att släcka en större eldsvåda.

Vid Skårsjöns reservoar uppfördes en likadan överbyggnad. Så sent som 1965 togs fortfarande 25% av stadens vatten från Skårsjön. Delar av den gamla ledningen är ännu i bruk.

Under våren 1993 restaurerade Kungshacka kommun trapporna upp till vattentornet.

Kulturnämnden och Nordhallands Hembygdsförening 2002
Skylttext vid vattentornet 2005

Kungsbacka, Kungsbackaskogen (earth reservoir)
N 57.4866 - E 12.0566

Skällared, Skällaredsvägen
N 57.4358 - E 12.0234

Onsala, Mariedalsvägen
N 57.4092 - E 12.0067

Kullavik, Backebovägen
N 57.5440 - E 11.9615

Åsa


Laholm

Laholm, Konvaljevägen
N 56.5057 - E 13.0440
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 24 m
Tornhöjd: ca 35 m
HVY över NN: 52,3 m
Markhöjd över NN: 28 m
Färdigt år: 1910
Projektör: CA Ambrosius ing byrå, Malmö
Entreprenör: Byggmästare Hans Andersson och Hans Fornbäck, Malmö
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Miniatyrvattentorn
Laholms vattentorn i miniatyrformat finns som dricksvattenautomat på badhuset och kommunkontoret.
Tillverkat av Svarveri Gamleby, Johnny Johansson.
Info i VA-tidskriften Cirkulation 6/2000 sidan 14.

Vallberga, Åkaregatan
N 56.4646 - E 13.0242
Reservoarvolym: 100 m³
HVY över mark: 19 m
Färdigt år: 1958
Projektör: VBB
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet


Mölndal

Lindome, Stora Valås (earth reservoir)
N 57.5811 - E 12.0828
Se även: Vattentorn: Mölndal (Västergötland)


Varberg

Varberg, Håsten
N 57.1135 - E 12.2667
Reservoarvolym: 2 000 m³
HVY över mark: 25 m
Påbyggnad år: 1956
Ursprungligt torn år: 1899
Projektör: Skånska Cementgjuteriet
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet

Vykort. Från Eber Ohlssons bildsamling.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Bua, Bagarevägen
N 57.2362 - E 12.1161

Tvååker (earth reservoir)
N 57.0472 - E 12.4189

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Skåneland
Water Towers: Scanian Provinces
Upp
Up
Senast uppdaterad 190427