Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Danmark Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden

Vandtårne: Bornholm
Water Towers: Bornholm     Vattentorn: Bornholm


Svaneke

Åkirkeby

Svaneke
N 55.1390 - E 15.1335

20-kronorsmynt utgivit 2004-08-02
av Danmarks Nationalbank. Motiv av bildhuggare, professor Morten Stræde.Vattenmagasinets volym: 120 m³
Högvattenyta: 20 m över mark
Byggnadshöjd: 29 m
I drift: 1952-1988
Byggnadsminne: 1990
Arkitekt: Jørn UtzonDrawing, profile. Click to Enlarge.
Drawing, section A-A. Click to Enlarge.

Läs om vattentornet
i Svaneke
- Ebers vattentorn
- Cirkulation nr 3/1998.
Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.
Read in English about
the water tower
in Svaneke
- Eber's Water Towers
- Cirkulation no 3/1998.

Åkirkeby, Svanekegade/Damgade
N 55.0716 - E 14.9225

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Skåneland
Water Towers: Scanian Provinces
Vandtårne: Danmark
Water Towers: Denmark
Upp
Up
Senast uppdaterad 180111