Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Blekinge
Water Towers: Blekinge

Karlshamn Karlskrona Olofström Ronneby


Asarum

Bräkne-Hoby

Fågelmara

Holmsjö

Jämjö

Kallinge

Karlshamn

Karlshamn

Karlshamn

Karlskrona

Karlskrona

Karlskrona

Nättraby

Olofström

Olofström

Ronneby

Ronneby

Rödeby

Svängsta

Svängsta

Karlshamn

Karlshamn, Pengaberget, Hagaslättsvägen
N 56.1745 - E 14.8746
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Karlshamn, Pengaberget, Hagaslättsvägen
N 56.1750 - E 14.8775

Asarum, Väktarevägen
N 56.2150 - E 14.8437

Svängsta, Emnebodavägen
N 56.2676 - E 14.7699
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 30 m
Färdigt år: 1953
Projektör: AIB
Entreprenör:Armerad Betong

Svängsta Karlshamn-Vislanda järnväg (KWJ)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KBEB04616
Svängsta 1924.

© Sveriges Järnvägsmuseum, KCAC01976
Svängsta 1900.

Karlshamn, Lokstallarna
Karlshamn-Vislanda-Bolmen Järnväg, KVBJ (railway)
N 56.1769 - E 14.8529


Karlskrona

Karlskrona, Stortorget
N 56.1606 - E 15.5871
Skylten till höger om entrén har följan­de text:
Denna byggnad, kallad vattenborgen, upp­fördes i samband med anläggandet 1861-64 av vattenverket i Lyckeby, påbörgat samma år som Stockholms vattenverk, det äldsta i sitt slag i Sverige.
Den i nygotisk stil uppförda borgliknande byggnaden med fasader av kalksten har innehållit en övertäckt bassäng och i tornet en högvattenbehållare i form av en hävert rymmande 1100 m³ vatten.
Vattenverket, som anlades av kronan, över­togs 1899 av Karlskrona stad. Vattenborgen var i drift till följande år då den nya hög­re­servoaren på Tyska bryggarberget togs i bruk.

Vattenborgen vid Stortorget.
Efter Tidskrift för Byggnadskonst och Ingeniörsvetenskap 1866.

Karlskrona, Bryggareberget
N 56.1743 - E 15.6006


Text på den gamla högreservoaren: Uppförd under konung Oscar II:s tjugofemte regeringsår 1897.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Karlskrona Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03470
Karlskrona 1946.

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03469
Karlskrona 1946.

Rödeby, Skyttevägen
N 56.2646 - E 15.6173

Jämjö, Hagtornsvägen
N 56.1954 - E 15.8377

Fågelmara, Käringerydsvägen (tower demolished)
N 56.2615 - E 15.9518
Reservoarvolym: 1 500 m³
Färdigt år: 1967
Tornhöjd: 35,5 m
Entreprenör: Armerad Betong
Vattentornet togs ur drift och revs 1996.

Fågelmara vattentorn 1967-1996

Artikeln "Fågelmara vattentorn 1967-1996", som publicerades i "Östra Blekinge hembygdsförening, medlemsblad 1992", går genom föreningens vänliga tillmötesgående att här ladda ner som en pdf-fil: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

© Östra Blekinge hembygdsförening 1992

Holmsjö Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDBA03456
Holmsjö 1946.

Nättraby, Ekebacksvägen
N 56.2095 - E 15.5372


Olofström

Olofström, Hövdingavägen
N 56.2851 - E 14.5443

Olofström, Bokelundsvägen
N 56.2926 - E 14.5050


Ronneby

Ronneby, Pepparbacksgatan (Gamla vattentornet)
N 56.2105 - E 15.2831

Vykort. Från Eber Ohlssons bildsamling.
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Ronneby, Axvägen (Nya vattentornet)
N 56.2046 - E 15.2672
Vattenmagasinets volym: 2 100 m³
HVY över mark: 24 m
Färdigställandeår: 1964
Projektör: Skånska Cementgjuteriet
Entreprenör: Sv Stenbeläggningar

Kallinge, Ronnebyvägen
N 56.2319 - E 15.2860

Bräkne-Hoby, Tallvägen
N 56.2354 - E 15.1115
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".


Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Skåneland
Water Towers: Scanian Provinces
Upp
Up
Senast uppdaterad 170929