Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Turnuri de apa: Romānia
Water Towers: Romania     Vattentorn: Rumänien


Jebel

Satu Mare

Jebel (railway)
N 45.5559 - E 21.1981

Satu Mare (railway)
N 47.7961 - E 22.8935

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Orientering Upp
Up
Senast uppdaterad 110220