Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Medelpad
Water Towers: Medelpad


Alnön

Bosvedjan

Kvissleby

Svartvik

Sundsvall

Svartvik, Hyvelvägen (industry)
N 63.3175 - E 17.3715

Litteratur:
Anders Stjernberg: "Svartviks industriområde, Nolby 7:133, Njurunda församling. Restaurering av vattentorn, verkstad samt förrådsbyggnad 1992-1993." Sundsvalls museum­/En­heten för kulturmiljövård. Rapport A 1994:I.

”Vattentornet i trä tillkom före 1862, en datering som är säker då det i museets ägo finns en signerad målning utförd från tornet detta år. Det uppfördes för att underlätta hanter-
ingen av tvättningen av det sågade virket, som flottats ned efter Ljungan från vattensågen i Matfors. När ångsågarna byggdes under 1870-talet ändrades vattentornets funktion. Troligen blev dess viktigaste uppgift att vara brandtorn då virkes­upp­lag­en växte och i sig innebar stora ekonomiska värden. Det kom också att fungera som badhus då det i bottenvåningen mycket länge fanns två badrum med träkar, som fick an­vänd­as av alla anställda på sågverket.”

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Alnön, Tornvägen
N 62.4348 - E 17.4205
Reservoarvolym: 450 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1965
Arkitekt: AIB
Entreprenör: Svenska väg AB

Bosvedjan, Tornfalksvägen
N 62.4249 - E 17.3287

Kvissleby, Toppstigen
N 62.3015 - E 17.3711

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Norrland
Water Towers: Norrland
Upp
Up
Senast uppdaterad 141221