Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Skåneland Götaland Svealand Norrland

Vattentorn: Gästrikland
Water Towers: Gästrikland

Gävle Hofors Ockelbo Sandviken


Bergby

Forsbacka

Forsbacka

Gysinge

Gävle

Gävle

Gävle

Gävle

Gävle

Gävle

Gävle

Gävle

Hammarby

Hedesunda

Hofors

Jädraås

Järbo

Kungs­gården

Norrsundet

Ockelbo

Ockelbo

Sandviken

Sandviken

Sandviken

Sandviken

Storvik

Årsunda

Öster­färnebo

Gävle

Gävle, Bomhus
N 60.67265 - E 17.2195
Reservoarvolym: 8 000 m³
HVY över mark: 18 m
Färdigt år: 1952
Projektör: Byggnadskontoret
Entreprenör: Kasper Höglund

Gävle, Hille, Tornvägen
N 60.7267 - E 17.1730
Reservoarvolym: 600 m³
HVY över mark: 31 m
Färdigt år: 1961
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Firma Betongbyggen

Gävle, Sätra
N 60.6925 - E 17.0924

Gävle, Valbo, Tallåsen
N 60.6365 - E 16.9889
Reservoarvolym: 830 m³
HVY över mark: 28 m
Färdigt år: 1957
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Skånska Cementgjuteriet

Gävle, Hagaström, Hagaströmsvägen
N 60.6691 - E 17.0461

Gävle, Hemlingbyberget
N 60.6499 - E 17.1694

Gävle, Gävle Broväg
N 60.6491 - E 17.1220

Gävle, Lokstallet (Järnvägsmuseet)
N 60.6640 - E 17.1733

Forsbacka, Bergsgatan
N 60.6165 - E 16.8955
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 26 m
Färdigt år: 1953
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Armerad Betong

Forsbacka, Stentorpsvägen (industry)
N 60.6137 - E 16.9060

Click to Enlarge

Nr 13. Vattentornet. Byggt omkring 1920. Här pumpades kylvatten som användes i järnverket.

Bergby, Vijvägen
N 60.9373 - E 17.0351
Reservoarvolym: 440 m³
HVY över mark: 22 m
Färdigt år: 1961
Projektör: Oskar Warberg
Entreprenör: AB Konstruktör

Hedesunda, Åsvägen
N 60.3976 - E 17.0059
Reservoarvolym: 500 m³
HVY över mark: 32 m
Färdigt år: 1964
Projektör: Norrländska Konstruktionsbyrån, Sundsvall
Entreprenör: Tekniska Byggnadsbyrån

Norrsundet, Fabriksvägen
N 60.9372 - E 17.1371
Reservoarvolym: 200 m³
HVY över mark: 20 m
Färdigt år: 1952
Projektör: AIB
Entreprenör: Svenska Väg AB

Hofors

Hofors, Tornvägen
N 60.5528 - E 16.2845


Ockelbo

Ockelbo, Rävbacksvägen
N 60.8797 - E 16.7094

Ockelbo, Norra stambanan (railway)(tower demolished)
N 60.8934 - E 16.7220

Jädraås, Tallås-Jädraås järnväg (TJJ - del av DONJ) (railway)
N 60.8409 - E 16.4711

Anslag på vattentornet
Jädraås vattentorn 1913

År 1913 brann den nya verkstaden ner till grunden, bara två år gammal. Som en direkt följd av vattenbristen vid branden på-börjades genast bygget av detta imponerade vattentorn. Det dimensionerades för betydligt större kvantiteter än vad tank-ningen av loken erfordrade.

Det ska därför snarare ses som ett reguljärt vattentorn varifrån vattenledningar utgick till byggnader och brand-poster. Till bygget köptes minst 9 330 slaggtegel och till murningen be-ställdes en hel vagn med kalk!

Dessa tunga slaggtegel lastades om i Ockelbo för 1 öre per sten och omlastningen av den hela vagnslasten kalk kostade bara 3 kronor.

Tanken ligger på 14,2 meters höjd över spåret och rymmer 72 kubikmeter. Den totala pumphöjden var 27,2 meter och vattnet pumpades upp från dammen vid hyttan.

Ledningen var 400 meter lång och till detta fanns en centrifugal-pump, vars kapacitet var 500 liter i minuten. Någon tankning av
lok har inte skett på länge vid tornet utan DONJs lok tankades istället vid den stora kolbrygga som fram till sextiotalet fanns vid infarten från Linghed.

Tanken i vattentornet har inte använts sedan banan lades ner och pumparrangemanget slopades en bit in på 1970-talet.

Efter ångloksepoken fanns högst upp en radiomast för radio-dirigering av trafiken och det var också då den invändiga spiraltrappan sattes in. Tidigare fanns bara inmurade stegjärn i hörnen, vilket knappast är något för den som lider av svindel.

Notera även vindflöjeln med sitt sirliga ångtåg. Denna är givetvis gjord av järnvägens personal och torde även ha suttit på det tidigare vattentornet. Under tiden med radiomast var flöjeln nedtagen.

Den var dock undanlagd i säkert förvar av järnvägspersonalen, varför den snabbt kunde återbördas till sin plats sedan masten tagits ned.Sandviken

Sandviken, Björnhagsparken
N 60.6150 - E 16.7613

Sandviken, Barrsätra
N 60.6153 - E 16.7506

Sandviken, Stationsgatan (railway)
N 60.6140 - E 16.7727

Gysinge, Sala-Gysinge-Gävle järnväg (SGGJ)
(railway)(tower demolished)

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAE12457
Gysinge.

Hammarby, Petres väg
N 60.5422 - E 16.5641
Reservoarvolym: 250 m³
HVY över mark: 27 m
Färdigt år: 1959
Arkitekt: Ralph Erskine och Sören Wimmerström
Projektör: Orrje & Co
Entreprenör: Söderman & Söner
Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".


Kungsgården, Ovansjövägen
N 60.6043 - E 16.5951

Storvik, Stationen, Marinavägen (railway)
N 60.5817 - E 16.5378

© Sveriges Järnvägsmuseum, KDAE06860
Storvik 1920.

Järbo, Allmogevägen
N 60.7211 - E 16.5871

Årsunda, Tornstigen
N 60.5078 - E 16.7330

Österfärnebo, Lingonguppet
N 60.3033 - E 16.8000

Sandviken, Sandvik AB (industry)
N 60.6144 - E 16.7998

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Norrland
Water Towers: Norrland
Upp
Up
Senast uppdaterad 171119