Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Châteaux d´eau: Madagascar
Water Towers: Madagascar     Vattentorn: Madagaskar

Antanarivo

Moramangas

Toliaras

Region Analamanga, Antanarivo
S 18.9056 - E 47.5267

Region Alaotra-Mangoro, Moramangas, Järnvägsstationen
S 18.9441 - E 48.2324
Vattentornet står 900 meter över havet.

Region Atsimo-Andrefana, Toliaras, Hotel Bakuba
S 23.4329 - E 43.7502
Vattentornet står ca 1,5 km norr om Stenbockens vändkrets.
Översta delen är vattentorn, man har en djupbrunn med osaltat färskvatten. Den nedre delen är tjänstebostad för kocken. Tornet är en mindre kopia på de torn som används som vakttorn i Mali.         /Nils Ragnar Jeansson

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Orientering Upp
Up
Senast uppdaterad 151028