Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Waassertierm: Lëtzebuerg
Wassertürme: Luxemburg     Water Towers: Luxembourg     Vattentorn: Luxemburg


Altrier

Bartreng

Beetebuerg

Briddel

Duelem

Féiz

Fréiseng

Giewel

Helleng

Hesper

Kënzeg

Konter

Konter

Leideleng

Leideleng

Lëtzebuerg

Lëtzebuerg

Mamer

Niedder-aanwen

Niedder-aanwen

Niedder-aanwen

Sandweiler

Zéisseng

Altrier, Am Rèimergaart
N 49.7505 - E 6.3265

Bartreng, Route d'Arlon-Rue de Mamer
N 49.6216 - E 6.0475

Beetebuerg, Rue du Parc
N 49.5157 - E 6.1153

Briddel
N 49.6216 - E 6.0475

Duelem, Cité Wuesheck
N 49.5986 - E 5.9446

Féiz
N 49.5292 - E 6.0165

Fréiseng, Robert Schuman Strooss
N 49.5148 - E 6.1898

Giewel, Rue de Nospelt
N 49.6712 - E 5.9755

Helleng, Bettebuergerstroos
N 49.5060 - E 6.1399

Hesper, Boulevard Kaltreis
N 49.5941 - E 6.1539

Kënzeg, Rue de Fingig
N 49.6000 - E 5.8875

Konter
N 49.5970 - E 6.2139

Konter
N 49.5835 - E 6.2345

Leudelang, Rue de la Poudrerie
N 49.5941 - E 6.1539

Leudelang, Rue d'Esch
N 49.5582 - E 6.0572

Lëtzebuerg, Lampertsbierg, Avenue de Bois
N 49.6238 - E 6.1227

Lëtzebuerg, Route d'Arlon
N 49.6162 - E 6.1036

Mamer
N 49.6398 - E 6.0231

Niedderaanwen, Senningerberg, Binnewee
N 49.6526 - E 6.2261

Niedderaanwen, Senningerberg
N 49.6499 - E 6.2247

Niedderaanwen, Rue du Grünewald
N 49.6586 - E 6.1803

Sandweiler
N 49.6174 - E 6.2297

Lëtzebuerg-Zéisseng, Kohlenberg
N 49.5867 - E 6.1091

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Watertorens: België
Water Towers: Belgium
Upp
Up
Senast uppdaterad 150708