Skånska vattentornssällskapet
Scanian Water Tower Society
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Järnvägsvattentorn Argentina Bulgarien Danmark Estland Frankrike Irland Italien Lettland Litauen
Norge Portugal Rumänien Serbien Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Ungern USA

Järnvägsvattentorn: Sverige
Railway Water Towers: Sweden


Altuna

Björbo

Bofors

Brintbodarna

Emådalen

Everöd

Faringe

Flåsjön

Fogdarp

Grängesberg

Gulåtjärn

Gävle

Hagalund

Hallsberg

Holmsveden

Hovmantorp

Huvudsta

Immeln

Jädraås

Järnboås

Jönköping

Karlshamn

Kil

Kolbäck

Kristianstad

Kristinehamn

Kropptjärn

Krylbo

Lappträsk

Lindby

Linköping

Ludvika

Malmö

Mariefred

Meselefors

Mullsjö

Munkfors

Nederhögen

Nora

Ockelbo

Orsa

Riddar­hyttan

Rossön

Sandaholm

Skellefte­hamn

Storvik

Sveg

Södertälje

Tandsjöborg

Trollhättan

Trångsviken

Vaggeryd

Vilhelmina

Vimosågen

Vollsjö

Värnamo

Åmmeberg

Älvsbyn

Örebro

Östersund

Blekinge Dalarna Gästrikland Hälsingland Härjedalen Jämtland Lappland Norrbotten Närke Skåne Småland
Södermanland Uppland Värmland Västerbotten Västergötland Västmanland Ångermanland Öland Östergötland

Skåne

Everöd, Östra Skånes järnvägar (ÖSJ)
Färdigt år: 1900/01
Vattentornet är byggt för
Östra Skånes järnvägar (ÖSJ).

Fogdarp, Eslöv-Hörby järnväg (EHJ)

Immeln, Kristianstad-Immelns järnväg (KIJ)

Vattentorn (1885) för Kristianstad-Immelns järnväg (KIJ).

Kristianstad, Kristianstad-Hässleholms järnvägar (CHJ)

Malmö, Malmö-Limhamns järnväg (MLJ)

Vollsjö, Ystad-Eslövs järnväg (YEJ)
Informationstavla vid tornet/pumphuset:

Pumphuset i Vollsjö ingick tidigare i en av land­skapets mest kompletta och genuina stationsmiljöer med stationshus, gods­magasin, spårområde och pumphus. I början av 1980-talet utplånades hela miljön med undantag av pumphuset.

Pumphuset i Vollsjö är ett av de få kvarvarande pumphusen från järnvägens barndom. Det åttkantiga vattentornet byggdes 1865. Den runda tillbyggnaden i trä tillkom 1907 och fungerade som reningsanläggning.

Pumphuset användes för att pumpa upp vatten till ångloken via en vindmölla på taket. Vindturbinen skötte sig själv, men vid stiltje användes en handdriven pump. En pumpkolv fördes upp och ner av en vevstake. Denna drevs i sin tur av ett stort svänghjul, som pumparen vevade runt. Till pumpen hörde även en kolgård.

Driften i pumphuset pågick fram till 1950-talet. Därefter förföll pumphuset alltmer och stod bl a en tid utan tak. På 1980-talet ut­fördes en omfattande renovering.


Skylttexten fortsätter nedan till vänster.
Pumphuset spelar en stor roll i Fritiof Nilsson Piratens (1895-1972) självbiografiska verk från 1932, ”Bombi Bitt och jag”. Piratens far var stins i Vollsjö kring sekelskiftet. Debatten om pumphuset har varit livlig. År 1982 bild­ades Piratensällskapet, i syfte att rädda Bombi Bitts eller snarare Jöns Pumpares hus från en hotande rivning.

Blekinge

Karlshamn, Karlshamn-Vislanda-Bolmens järnväg (KVBJ)

Småland

Hovmantorp, Karlskrona-Växjö järnväg (CVJ)

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

Jönköping, Södra Stambanan (SSb)
(Södra Stambanan = Malmö-Nässjö-Falköping)
57.7880 - 14.1510

Vaggeryd, Halmstad-Nässjö järnväg (HNJ)
N 57.4974 - E 14.1446

Värnamo, Halmstad-Nässjö järnväg, HNJ
N 57.1911 - E 14.0352

Västergötland

Mullsjö, Södra Stambanan (SSb)
(Södra Stambanan = Malmö-Nässjö-Falköping)

© Eber Ohlsson 2004

Trollhättan, Bergslagernas Järnväg (BJ)
N 58.2880 - E 12.2976

Öland

Lindby, Södra Ölands järnväg (SÖJ)
N 56.8187 - E 16.6958

Östergötland

Linköping
N 58.4194 - E 15.6213       N 58.4197 - E 15.6211

Dalarna

Björbo, Västerdalsbanan
N 60.4538 - E 14.7254

Brintbodarna, Mora-Vänerns järnväg (MVJ)
N 60.7030 - E 14.1127

Norrsida.

Södersida.

Emådalen, Orsa-Härjedalens järnväg (OHJ)
N 61.3176 - E 14.7304

Grängesberg, Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds järnvägar (TGOJ)
N 60.0718 - E 14.9858

Krylbo, Norra stambanan

© Eber Ohlsson 2004

Ludvika, Frövi-Ludvika Järnväg (FLJ)

Orsa, Dala-Hälsingland järnväg (DHdJ)

Byggt: 1899

Tandsjöborg, Orsa-Härjedalens järnväg (OHJ)
N 61.6969 - E 14.7453

Vimosågen, Mora-Vänerns järnväg (MVJ)
N 60.8278 - E 14.2557

Närke

Hallsberg, Västra stambanan (VSB)

Åmmeberg, Åmmebergs järnväg (ÅJ)
N 58.8651 - E 14.9990
Ett vattentorn som står på en klippa i vattnet är vad man skulle kalla ett riktigt vattentorn.

Vattentornet tillhörde Åmmebergs järnväg (ÅJ), en 1435 mm bana med en längd på 11 km. Banan öppnades 1863 och lades ned 1975, och brukades för ägarens (La société des mines et fonderies de zinc de la Vielle Montagne) transporter.

Örebro, SJ:s centralverkstad
N 59.2750 - E 15.2362

Skylt på annan byggnad i området.

Södermanland

Mariefred, Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)

© Eber Ohlsson 2009
Se även: Gäst: Kurt Möller, Stockholm om ångloksvattentornet i Mariefred.


Södertälje, Västra Stambanan (VSb)
N 59.1796 - E 17.6443

© Eber Ohlsson 1988

© Eber Ohlsson 1988

Uppland

Altuna, Enköping-Heby-Runhällens järnväg
N 59.8439 - E 16.9147

Faringe, Länna-Norrtälje järnväg (LNJ)

Hagalund Övre, SJ:s driftverkstad


Arkitekt: Folke Zettervall

Huvudsta, Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg (SWB) lokstall

Värmland

Bofors, Nora Bergslags järnväg (NBJ)
N 59.3263 - E 14.5410

Kil, Bergslagernas Järnvägar (BJ)

© Eber Ohlsson 2005

Kristinehamn, Mora-Vänerns järnväg (MVJ)
N 59.3169 - E 14.1013

Munkfors, Nordmark-Klarälvens järnväg (NKlJ)
N 59.8388 - E 13.5373

Sandaholm, Åmål-Årjängs järnväg (ÅmÅJ)

© Eber Ohlsson 1992

Västmanland

Nora, Nora Bergslags järnväg (NBJ)
N 59.5155 - E 15.0409

Järnboås, Nora Bergslags järnväg (NBJ)
59.6546 - 14.8666

Kolbäck, Stockholm-Västerås-Bergslagens järnväg (SWB)

Byggt: 1931

Riddarhyttan, Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg (KURJ)

© Eber Ohlsson 2009
Järnvägen hade den ovanliga spårvidden 1093 mm pga av måttförväxling. Banan var planerad för 1067 mm.

Lokstallet byggdes 1888, medan vatten­tornet tillkom 1930. I vattentornets re­servoar finns nu en utställning om järn­vägen och industrin i Riddarhyttan.

Gästrikland

Jädraås, Tallås-Jädraås järnväg (TJJ - del av DONJ)
N 60.8409 - E 16.4711

Anslag på vattentornet
Jädraås vattentorn 1913

År 1913 brann den nya verkstaden ner till grunden, bara två år gammal. Som en direkt följd av vattenbristen vid branden på-börjades genast bygget av detta imponerade vattentorn. Det dimensionerades för betydligt större kvantiteter än vad tank-ningen av loken erfordrade.

Det ska därför snarare ses som ett reguljärt vattentorn varifrån vattenledningar utgick till byggnader och brand-poster. Till bygget köptes minst 9 330 slaggtegel och till murningen be-ställdes en hel vagn med kalk!

Dessa tunga slaggtegel lastades om i Ockelbo för 1 öre per sten och omlastningen av den hela vagnslasten kalk kostade bara 3 kronor.

Tanken ligger på 14,2 meters höjd över spåret och rymmer 72 kubikmeter. Den totala pumphöjden var 27,2 meter och vattnet pumpades upp från dammen vid hyttan.

Ledningen var 400 meter lång och till detta fanns en centrifugal-pump, vars kapacitet var 500 liter i minuten. Någon tankning av
lok har inte skett på länge vid tornet utan DONJs lok tankades istället vid den stora kolbrygga som fram till sextiotalet fanns vid infarten från Linghed.

Tanken i vattentornet har inte använts sedan banan lades ner och pumparrangemanget slopades en bit in på 1970-talet.

Efter ångloksepoken fanns högst upp en radiomast för radio-dirigering av trafiken och det var också då den invändiga spiraltrappan sattes in. Tidigare fanns bara inmurade stegjärn i hörnen, vilket knappast är något för den som lider av svindel.

Notera även vindflöjeln med sitt sirliga ångtåg. Denna är givetvis gjord av järnvägens personal och torde även ha suttit på det tidigare vattentornet. Under tiden med radiomast var flöjeln nedtagen.

Den var dock undanlagd i säkert förvar av järnvägspersonalen, varför den snabbt kunde återbördas till sin plats sedan masten tagits ned.Gävle, Lokstallet (Järnvägsmuseet)
N 60.6640 - E 17.1733

Ockelbo, Norra stambanan

Storvik, Norra stambanan

Hälsingland

Holmsveden, Norra stambanan

© Eber Ohlsson 1979

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

Härjedalen

Kropptjärn, Orsa-Härjedalens järnväg (OHJ)
N 61.8855 - E 14.5632

Sveg, Indlandsbanan
N 62.0373 - E 14.3512

Jämtland

Flåsjön, Inlandsbanan
N 64.0068 - E 15.8926

Gulåtjärn, Inlandsbanan
N 63.4910 - E 14.8932

Nederhögen, Inlandsbanan
N 62.4117 - E 14.4265

Trångsviken, Norrländska tvärbanan Bräcke-Storlien
N 63.3312 - E 14.0148
Information på vattentornet

Reservoarvolym: 20 m³
Tornet är flyttat från en plats 100 m väster om stationshuset.

Östersund, Bangården
N 63.1643 - E 14.6451

Lappland

Meselefors, Inlandsbanan
N 64.4406 - E 16.8149

Vilhelmina, Järnvägsgatan
N 64.6195 - E 16.6573

Norrbotten

Lappträsk, Haparandabanan
N 66.0316 - E 23.5082

Älvsbyn, Stambanan genom övre Norrland
N 65.6778 - E 20.9940

Västerbotten

Skelleftehamn, statsbanan Bastuträsk-Skellefteå-Skelleftehamn

Ångermanland

Rossön, statsbanan Forsmo-Hoting
N 63.9225 - E 16.3502

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Järnvägsvattentorn
Railway Water Towers
Upp
Up
Senast uppdaterad 140505