Skånska vattentornssällskapet
Scanian Water Tower Society
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Järnvägsvattentorn Argentina Bulgarien Danmark Estland Frankrike Irland Italien Lettland Litauen
Norge Portugal Rumänien Serbien Spanien Storbritannien Sverige Tyskland Ungern USA

Ferrovia torre de água: Portugal
Railway Water Towers: Portugal     Järnvägsvattentorn: Portugal


Entroncament

Vila Real

Santarem

Entroncament (railway)
N 39.4624 - W 8.4737

Vila Real

Vila Real (railway)
N 41.2942 - W 7.7380

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Järnvägsvattentorn
Railway Water Towers
Upp
Up
Senast uppdaterad 111121