Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Water Towers: Ireland / Túir Uisce: Éire
Vattentorn: Irland


Dublin

Dublin

Kiltrough

Portrane

Dublin county

Dublin, Blessington Street Basin
N 53.3571 - W 6.2698

Building at the former water basin.

Dublin, Connally Station (railway)
N 53.3533 - W 6.2470

Portrane, St Ita's Hospital
N 53.4884 - W 6.1078

Meath county

Kiltrough, Beabeg Road
N 53.6926 - W 6.3155

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Watertorens: België
Water Towers: Belgium
Upp
Up
Senast uppdaterad 160912