Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2007

Eber OhlssonCirkulation 1/2007

Måste ett vattentorn vara vackert? Inte alltid, vilket vatten­torn­et i Carnon-Plage i södra Frankrike bär syn för sägen. Det be­höv­er inte vara vackert, bara det fyller sin funktion – att vara fästpunkt för mo­bil­te­le­fon­an­lägg­ning­ar. Tornet har även fått uppgiften att vara namn­gi­va­re för busshållplatsen vid tornet – Carnon, Chateau d´eau.

Dessutom har vattentornet, förhoppningsvis, även funk­tion­en att lever­era gott dricksvatten till abonnenterna på den av salt­be­mängda vindar utsatta sand­reveln utanför Montpelliers kust, halv­vägs mot den stora se­mest­er­ort­en la Grande-Motte.

Se även:   Châteaux d´eau: Département 34 > Carnon-Plage


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2007

Venezia, Venice, Venedig är attraktiva namn. Det är många städer som försöker jämföra sig med den gamla stadsstaten. Ett nära exempel är Nordens Venedig. Det är därför inte förvånande att orter tar till re­nommélån, som Venice i Florida.

De landskapliga förutsättningarna finns här i den vattenrika del­stat­en, där marken inte höjer sig många meter över havet. Däremot sak­nas de arkitektoniska lik­heterna med världsarvsstaden. Det är mer bil än gond­ol. Det finns dock ett hjärta i staden, målat på det sfäroid­iska vatten­torn­et, där det även upplyses att Venice är en stad vid Mexikanska golfen.

Se även:   Water Towers: Florida > Venice


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 3/2007

En vattentornsvy med brunkolsvagnar och två­takts­bilar. DDR-prägeln är klar, vilket dock inte luften var. Brun­kols­doft­en är fortfarande för­nimm­bar, när bilden av det tyska vattentornet på Prenzlauer Berg i Berlin projiceras på nät­hinnan. Området kring vattentornet var ursprungligen ett vind­mölleberg, där engelsmännen 1855/56 byggde ett vatten­verk, som dock lades ner 1915.

Kvar står förutom ett 150-årigt tegelståndrör, bildens vatten­torn. Ett vatten­torn med ståndrör byggt 1875, och som hyste bostäder redan från början. Det har fått uppleva många av Berlins politiska regimer.

Se även:   Wassertürme: Berlin > Prenzlauer Berg


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 4/2007

I den eviga staden Rom, blandas gammalt och nytt. Vid Porta Maggiore finns många gamla akvedukter, men även ett 70-årigt vattentorn. Tornet har inskriptioner ovanför en tempel­­gavel. Överst akronymen SPQR, Senatus Populusque Romanus (Senaten och det romerska folket), använt såväl under Romarriket som i modern tid.

Under SPQR finns en asymmetrisk tidsangivelse, dels 1934 i latinska bokstäver, och dels ett tomrum. Tomrummets tids­an­givel­se, EF XIII, går att få fram med hjälp av kramlorna. EF står för fascisternas tidräkning Era Fascista, som startade 28/10 1922. Allt varar inte evigt.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Roma


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2007

Det nya vattentornet i Tienen, en stad i den flam­ländska delen av Belgien, har byggts med ambitionen att vara en öppen konstruktion i landskapet och inte störa eller blockera sikten. För även om vattnet är transparent, så är inte betongen det.

Arkitekt Ortwin Deroo har ritat det 46 meter höga vita vattentornet, där man från utsiktsplattformen överst får en god vy över omgivningen. Den halvvägs upp belägna gångbron har fått en mörkgrå färg för att gestaltnings­mässigt förstärka dess funktion. Tornet, som stod klart 2001, är byggt i armerad betong och rymmer två reservoarer på var­dera 500 m³.

Se även:   Watertoren: Vlaams Brabant > Tienen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2007

Den ungerska huvudstaden Budapest delas av den mäktiga floden Donau. En gång i tiden var det två städer, Buda och Pest. Pest på den östra sidan, där den ungerska slätten breder ut sig, och Buda på den västra sidan av Donau, där det bergiga landskapet börjar.

På en av höjderna här, som har fått det sakrala namnet Guds­berget, byggdes 1912 ett oktagonalt vattentorn efter ritningar av arkitektprofessor Szilárd Zielinsky. Han ritade många vatten­torn och var en av den armer­ade betongens pionjärer. Budatornet fick en totalhöjd på ca 33 m och en reservoar med diametern 6,2 meter och en volym på 200 m³.

Se även:   Viztornyok: Budapest > Svábhegy


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2007

Det är inte helt ovanligt att äldre vattentorn, som inte längre är i drift, får en ny uppgift som utsiktstorn. I regel får då rör och re­servoarer vara kvar intakta, antingen det sker av kostnads- eller av byggnadsantikvariska skäl. Ovanligt är det däremot att hela övre delen av tornet lyfts bort och ersätts med en kopia.

Så skedde dock år 2001 i den estniska staden Viljandi, när dess 30 meter höga vattentorn, byggt 1911 och tagit ur drift 1960, genom en insamling i stadens Rotary Clubs försorg, fick en ny oktagonal trevåningsöverdel. Nu kan man här se på både utsikten och stadshistoriska bilder.

Se även:   Veetorn: Viljandimaa > Viljandi


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 8/2007

Herlufsholm i Danmark var ett medeltida bene­diktiner­klost­er, som 1565 omvandlades till en internatskola, dit före­trädesvis den danska adeln sände sina söner. Som många andra själv­ständ­iga enklaver, så ordnades även här en del av infra­strukturen inom institutionen, som skolans vattentorn från 1911.

På denna anspråksfulla stjärnskola fanns det även ett astro­nom­iskt ob­serv­at­orium. Det var byggt ovanpå ett pumphus, där vattnet togs från Susån. När denna byggnad revs, så placerades det nya observatoriet 1970/71 på taket av vattentornet. Eleverna kunde då åter sikta mot stjärnorna.

Se även:   Vandtårne: Næstved > Herlufsholm


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206