Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Den ledande branschtidningen VA-tidskriften Cirkulation har en serie om vattentorn under rubriken Ebers vattentorn. Här presenteras bild och text på intressanta vattentorn i världen, utom Skåne och Sverige. Materialet återges senare på denna sajt, men bäst är att läsa tidskriften.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 Alla år

Ebers vattentorn 2006

Eber Ohlsson

Cirkulation 1/2006

Château d´eau, det franska ordet för vattentorn, kall­as den berömda anläggning som finns i Montpellier, en stad i södra Frankrike. I vår nom­en­klat­ur skulle tor­net i stället be­nämnas markreservoar. Vatten­reser­vo­ar­en, belägen på stad­ens högsta punkt, ligger näm­ligen under den med korint­iskt kapitäl försedda mag­ni­fika hexagonala tempel­över­­bygg­naden från 1768, ritad av arkitekt Jean Antoine Giral.

Från floden Lez fördes vattnet till reservoaren på en akve­dukt, som är 880 m lång och 22 m hög, och är inspirerad av den lite nordligare be­lägna berömda romerska akvedukten Pont du Gard.

Se även:   Châteaux d´eau: Département 34 > Montpellier


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 2/2006

Vattenskador i bostadshus är ett växande pro­blem enligt för­säkr­ings­stati­stiken. Eftersom det runt om i världen finns en hel del byggnader, som kombinerar bostäder med en vatten­reserv­oar, borde dessa hus enligt logik­en löpa en större risk att få skad­or. Risker som inte minst borde beröra Tyskland, med dess många bostadsvattentorn.

I Velbert, en tysk stad mittemellan floderna Ruhr och Wupper, byggdes ett vattentorn av denna typ år 1957. Allra överst i huset finns en 10 m hög reservoar i spänn­armerad betong med en volym på totalt 3 000 m³ vatten. Det är många vattendroppar som strävar nedåt.

Se även:   Wassertürme: Nordrein-Westfalen > Velbert


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 3/2006

I norra Bottenviken ligger den finska staden Kemi. Här byggdes 1939-40 ett 52 m och 14 våningar högt stadshus, ritat av Bertel Strömmer, med två ­reservoarer på totalt 500 m³ i husets övre del. Efter Finlands fred med Sov­jet­unionen 1944 tvingades tyskarna retirera norrut och förstörde mycket under sin reträtt. I Kemi sprängde de ett tre våningar stort hål i stads­hus­et, som dock stod kvar och kunde repareras och till­bygg­as 1945.

En ny stor utvidgning av stadshuset, ritat av Aarne Ervi, skedde 1965-69, och då tillkom tre nya cisterner, så att volymen för de fem reservoarerna blev totalt 2 500 m³.

Se även:   Vattentorn: Kemi


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.


Cirkulation 4/2006

Floden Weser flyter genom den gamla fria tyska hansa­stad­en Bremen, med fotbollsarenan Weserstadion på högra stranden och stadens äldsta vatten­torn på vänstra stranden. Det 47 meter höga tornet i rött tegel och sandstens­ge­sims­er, fyra åttakantiga hörn­torn, två cisterner på totalt 1 700 kubikmeter och ång­maskin­driv­na pumpar därunder, stod klart 1873 och är ritat av Fr. R. Th. Berg och J. G. Poppe.

I ett hörntorn fanns skorsten, i två torn till- och frånledningar samt i fjärde tornet en trappa. Tornet blev träffat av en bomb under det senaste kriget, men är i dag restaurerat, minnesmärkt och i drift.

Se även:   Wassertürme: Bremen


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 5/2006

Vissa tankar är globala. Det verkar även gälla vattentankar. Då det finns många sfäriska stålvattentorn i världen, måste tanken att måla tanken som ett jordklot osökt infinna sig hos några personer, på mer än en plats på jord­klotet. Skånska Bjärnum är ett exempel, ett annat är Bierbeek i belgiska Flandern.

Det 29 meter höga vattentornet i Bierbeek, med en reservoar på 500 m³, stod klart 1969. År 1993 fick den sin globala målning, vilk­et gjort tornet så välkänt och populärt, att det nu blivit kommunens logo. En tänkvärd tanke är att tanken till ca 70 % är blåmålad, den jordklotsyta som är vatten.

Se även:   Watertorens: Vlaams Brabant > Bierbeek

Se även:   Vattentorn: Hässleholm > Bjärnum


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 6/2006

De Pontinska träsken är ett område söder om Rom, som under antiken var viktig jordbruksbygd, men som senare för­vand­lades till sumpmark. Under 1920/1930-talen dikades området ut och blev åter bördig mark. Det blev även nya städer, som den 1935 anlagda Pontinia, där vattentornet blev en av de första bygg­naderna.

Staden och tornet är verk av arkitekt Oriolo Frezzotti och ingenjör Alfredo Pappalardo. Det nästa 29 m höga tornet i betong, har en reservoar på 180 m³, och en fasad där tegel varvas med travertin. På tre piedestaler vid torn­ets bas skulle det stå statyer, projekt som dock inte blev av.

Se även:   Torri dell'acquedotti: Lazio > Pontinia


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Cirkulation 7/2006

En fördel med vattentorn är höjden. Förutom tryck i ledningarna får man också ofta en 360-graders vy över omgivningen. Något som utnyttjas på vattentornet i Joachimsthal, en ort 5 mil norr om Berlin.

Tornet byggdes 1960 och avställdes 1990. Det upptäcktes av det brittiska konst­närs- o arkitektparet Sarah Phillips och Richard Hurding, som nu har ett 99-årsarrende på den kulturskyddade bygg­nad­en. Med EU-bidrag har det byggts ett hisstorn bredvid det trappomslutna tornet, nu bostad. Därför kan besökare idag utan kostnad bese, 24 m upp, det omgivande UNESCO-ut­nämnda biosfär­reservatet.

Se även:   Wassertürme: Brandenburg > Joachimsthal


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.Cirkulation 8/2006

Västjylland är ett område i Danmark med mager jordmån, vilk­­et har skap­at kärva betingelser för befolkningen. Det har tvingat dem till både sparsamhet och företagssamhet. Likheterna med Små­land är påtagliga, både när det gäller ekonomiska och re­ligi­ösa förhållanden.

Sparsamhetsdygden kom till uttryck 1950, när Herning, metropolen i hed­om­rådet, skulle bygga ett nytt vattentorn, men även en ny kyrka. Be­spar­ings­potentialen var påtaglig om vattentorn och kyrk­torn kombi­nerades. Kyrkan Sct Johannes torn, ritat av Öllgaard och Packness, hyser därför idag en vattenreservoar på 400 m³.

Se även:   Vandtårne: Herning


Ladda ner
Cirkulations
version

som en pdf-fil.

Sammanställning ländervis av Ebers vattentorn.
Belgien Danmark Estland Finland Frankrike Italien Lettland Litauen Nederländerna Norge Polen Portugal
Schweiz Spanien Storbritannien Tjeckien Tyskland Ungern USA Österrike

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Ebers vattentorn Eber's Water Towers Upp
Up
Senast uppdaterad 190206