Skånska vattentornssällskapet - Urbanmorfologi
Scanian Water Tower Society - Urban Morphology
Hem Vattentorn - Water Towers Ebers vattentorn Eber's Water Towers Observandum   Vattenblandat   aVA
VA-historia VA-Profiler VA-artiklar VA-litteratur Akvedukter Däxlar Diverse VA Gästsidor Länkar

Vattentorn: Arkitekter

Vattentorn: Ivar Tengbom
Water Towers: Ivar Tengbom


Askersund

Katrineholm

Hässleholm

Säffle

Trelleborg

Solna

Sundbyberg

Närke, Askersund
N 58.8820 - E 14.9028
  Reservoarvolym: 280 m³
  Tornhöjd: 31 m
  Färdigt år: 1907
  Arkitekt: Ivar Tengbom
  Tornet är taget ur drift.

Södermanland, Katrineholm, Gamla vattentornet
N 58.9983 - E 16.1986

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 2005

© Eber Ohlsson 1988

© Eber Ohlsson 1988

© Eber Ohlsson 1988

© Eber Ohlsson 1988
Skylt vid vattentornet:
Gamla Vattentornet
Historik
Under Katrineholms första tid var vattenfrågan löst på samma sätt som på landsbygden. Varje fastighet hade sin egen brunn.

Det fanns också två allmänna brunnar/­källor, den ena på norr i närheten av nuvarande Brunnsgatans. Men att bygga ett helt samhälles vattenförsörjning på endast gårdsbrunnar och ett par källor var givetvis omöjligt.

Sinande brunnar, hälsovådligt vatten och vattenbrist vid bränder blev till slut så allvarligt problem att en mer tidsenlig och permanent lösning blev nödvändig.

Således började man år 1905, efter förslag av direktör Adolf Weckman undersöka om man kunde få vatten ur åsen så att det räckte till alla hushåll i samhället.

Uppdraget att göra undersökningen tilldelades löjtnanten i Väg- och vattenbyggnadskåren H G Torulf.

Denne kunde snart meddela att han vid Kerstinboda funnit en plats där man kunde erhålla 22 liter vatten i sekunden, vilket vid den tiden var tillräckligt för hela samhället.

Torulf föreslog att man skulle bygga en pumpstation vid Kerstinboda, från vilken vattnet skulle pumpas till ett vattentorn, placerat på tivoliområdet och därifrån gå av självtryck ut i vattenledningarna i gatorna.
 
Beslutet om anläggande av vattentornet hade föregåtts av tidningspolemik. I en insändare beskrevs förslaget till vattentornet som anskrämligt och "i det närmaste liknande en misslyckad klockstapel".

Man jämförde det med de italienska kampanilerna och tornet på rådhuset i Köpenhamn. Att i det lilla Katrineholm försöka efterlikna sådana monumentala byggnader ansåg skribenten vara innehållslöst och smaklöst skryt.

Vattentornet kom emellertid att uppföras som planerat och stod färdigt år 1907. Det användes framtill slutet av 1960-talet då det nya vattentornet i Lagghult togs i bruk.

Byggnaden
Vattentornet, som är 49,2 meter högt och rymmer 250 m³ vatten är ritat av arkitekten Ivar Tengbom (arkitekten bakom Konserthuset i Stockholm).

Fasadens röda tegel är omsorgsfullt mönstermurat. Nedre delen består av av tuktad granit som kommer från Siggetorp i Floda socken, skänkt av Gustav Robert Grönkvist.


Katrineholms kommun
Skylten är uppsatt av Katrineholms Turistbyrå 1996.
För mer info, kontakta oss gärna, tfn 0150-572 41

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".


Skåne, Hässleholm
N 56.1560 - E 13.7845
Arkitekt: Ivar Tengbom
Vattentornet i Hässleholm är ett i raden av vattentorn som Ivar Tengbom utformade åren kring 1910. I de flesta fall anknyter vattentornen till samtida danska tegelbyggnande, med enkla grundformer och mönster-murade detaljpartier. Ritningen daterad 9 september 1910.
Arkitekturmuseet

Värmland, Säffle, Gamla vattentornet
59.1314 - 12.9229

© Eber Ohlsson 2004
Arkitekt: Ivar Tengbom
© Eber Ohlsson 2004
SÄFFLE VATTENLEDNING 1914

© Eber Ohlsson 2004

© Eber Ohlsson 1992

© Eber Ohlsson 1992

© Eber Ohlsson 1992

© Eber Ohlsson 1992

© Eber Ohlsson 1992
Se även sidan   Örn på spira   om vindflöjeln på Säffles gamla vattentorn.

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".


Skåne, Trelleborg, Gamla vattentornet
N 55.3758 - E 13.1586
Reservoarvolym: 300 m³
HVY över mark: 42 m
Tornhöjd: 58 m
Färdigt år: 1912
Arkitekt: Ivar Tengbom
Projektör: Tengbom & Torulfs arkitektbyrå, Stockholm
Entreprenör: Byggmästare N. P. Roslund
Vattentornet är ej längre i bruk


Äldre målning av dekorationsmålaren Johan Nilsson.

Äldre målning av dekorationsmålaren Johan Nilsson.

Uppland, Solna, Hagalund
N 59.3601 - E 18.0140
Reservoarvolym: 250 m³
Byggnadsår: 1911-1912
Arkitekt: Ivar Tengbom/Ernst Torulf
Projektör: AIB/H G Torulf
Entreprenör: Pehrson & Winter
Hagalunds vattentorn är [2009] en mötesplats för de som är intresserade av urbefolkningarnas spirituella tankevärld om universum mm, "Jolanda den tredje".

För närvarande nyttjas de två nedersta våningarna, där den andra våningen är mötes­lokal (se bild till vänster). Tanken nyttjas inte för närvarande.

Uppland, Sundbyberg
N 59.3650 - E 17.9683
Reservoarvolym: 400 m³
HVY över mark: 29 m
Färdigt år: 1912
Avställt: 1929
Arkitekt: Ivar Tengbom
Projektör: AIB
Litteratur:   Anders Bergström "Arkitekten Ivar Tengbom - byggnadskonst på klassisk grund." Laholm 2001. ISBN 91-7988-205-6

Detta vattentorn är ett av de 83 vattentorn som presenteras i boken "Svenska vattentorn".

Hem
Home
Vattentorn
Water Towers
Vattentorn: Arkitekter
Water Towers: Architects
Upp
Up
Senast uppdaterad 121215