Information om Svenska JärnvägsklubbenSkåne

Klubbmästare: Ulf Nilsson   073 687 57 36     ulf.nilsson@sjk.se   eller   ulfgunnar44@gmail.com
Vice klubbmästare: Lars Foberg   0706 - 75 77 45     lars.foberg@sjk.se   eller   ugglebacken1@live.se
Möteslokal om annat ej anges: Bulltoftahangaren, Genarpsgatan 6-8, Malmö. Dit kommer du med busslinje 6.

Vägen till Bulltoftahangaren, exteriör bild samt bilder från möteslokalen och biblioteket.© Tom Persson 2011

Äldre programinformation: Har varit  
2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994  1993  1992  1991  1990  1989  1988  1987  1986  1985  1984  1983  1982  1981  1980  1979  1978  1977  1976  1975  1974  1973  1972  1971  1970  1969  1968  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960 

Du som önskar att få information om SJK Skånes aktiviteter, kan prenumerera på SJK Skåne Info.
Det är bara att sända ett mejl till Eber Ohlsson och ange följande information:
Förnamn, Efternamn, Bostadsort, Mejladress.(Exempel: Loke Vagnson, Tågarp, loke.vagnson@bahnhof.se).
När SJK Skåne Info mejlas ut, så är din mejladress dold för alla.


  Studiebesök den 10 januari 2019 kl 16.00 på Euromaints verkstad i Malmö
Nu erbjuds en andra möjlighet att besöka Euromaints verkstad på Malmö C.

Föreningen Industrihistoria i Skåne samt Svenska Järnvägsklubben Skåne anordnar ett gemensamt studiebesök torsdagen den 10:e januari kl 16.00 på Euromaints verkstad i Malmö.

Vår värd är verkstadschef Peter Zachrison.

Samling kl 15.50 vid grind 6 på Carlsgatan (där Frihamnsallén ansluter). Buss 32 till Frihamnsallén.

Anmälan senast onsdagen den 2/1 2019. Begränsat antal deltagare. Studiebesöket är nu fulltecknat, men det är möjligt att anmäla sig till väntelistan (vid eventuellt återbud).

Anmälan till: lars.foberg@sjk.se.

  Möte den 17 januari 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren
Funktionärsval. Frågetävling.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 21 februari 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren


Mer information senare.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 21 mars 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren


Mer information senare.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 25 april 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren


Mer information senare.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

  Möte den 16 maj 2019 kl 19.00 i Bulltoftahangaren


Mer information senare.

Kom gärna kl 18.15, för då samlas vi kring lite mat och diskuterar järnväg. Sedvanlig paus med gemensam fika.

Sidan upplåten av  Skånska vattentornssällskapet - eber.se
Senast uppdaterad 181213